MAASSLUIS | Het is verkiezingstijd en dan hoor je tijdens een debat dat partijen participatie zo belangrijk vinden. Grote slogans zoals: ‘Maassluis maken we samen’. Partijen die aangeven dat ze het enorm belangrijk vinden dat mensen met een beperking moeten kunnen participeren. Het klinkt zo mooi, maar in 2017 heeft een aantal partijen de mensen met een beperking flink laten vallen. Het VN verdrag dat in 2016 is vastgesteld, telde niet in de gemeente Maassluis. Door het besluit over InBlik, dat is doorgeduwd door een aantal partijen, zijn gehandicapten in onze stad op achterstand gezet.

Er wás een integratie in de samenleving van mensen met een beperking. Ze lieten zien hoe waardevol ze zijn voor onze samenleving. Er kwam een disco-avond in de stad voor iedereen met een beperking. Deze maandelijkse avond werd bezocht door mensen met een beperking vanuit de gehele regio. Samenwerkingsverbanden werden gelegd met andere organisaties om bijvoorbeeld de mogelijkheden voor sport/bewegen verder uit te breiden. Maatjesprojecten tussen senioren en mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking konden bijna worden opgestart. De mensen met een beperkingen konden in deze stad tot bloei komen en steeds meer participeren.

Lokale en landelijke fondsen toonden interesse en waren bereid tot financiering.

Tot de dag dat het college van burgemeester en wethouders besloot dat InBlik toch altijd maar leeg stond en het weer een jongerencentrum moest worden, want ja, vroeger was dat immers ook zo. De gehandicapten konden wel gewoon even worden verplaatst en de vrijwilligers werd gezegd: jullie kunnen je kunstje ook wel ergens anders doen!

Veel verdriet bij de mensen met een beperking die de vaste gezichten en gezamenlijke activiteiten met senioren moeten missen. Woede en ongeloof bij ouders en vrijwilligers. Een disco-avond die eigenlijk geen disco meer is en na 5 mei 2018 ook niet meer zal worden voortgezet als er geen andere oplossing komt. Alleen een clubmiddag als vrijetijdsbesteding achter een gesloten deur is nog aan de orde. Dat is precies hoe het 50 jaar geleden begon voor deze doelgroep. Wat betreft participatie in deze stad is er genoeg te doen en laten de partijen voor deze doelgroep hun woorden nu maar eens omzetten in daden!

Was getekend,

Lisette Petronilia

© Maassluis.nu

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

8 Reacties

 1. B. Scheurwater
  20 maart 2018 at 18:24

  Over de Vliet heeft Forza!Maassluis ook al eens de resultaten en verkiezingsbeloften in de diverse programma’s vergeleken. We gaan het meemaken wat er na morgen gaat gebeuren. De enige partij die de rug recht hield, was, voor zover ik het me kan herinneren CU.

 2. Aad Rieken
  18 maart 2018 at 22:10

  Mijn Vader Zaliger Had…,
  Als Fractievoorzitter KVP.
  Er Meer Voor Over Gehad..,
  Voor Myosotis Veilige Ree!

 3. Aad Rieken
  18 maart 2018 at 21:18

  Als Ik Nog In Bedrijf Was Geweest,
  Dan Had Ik In Maassluis Belang,
  De Coalitie Niet Gevreesd,
  Maar Geplakt Achter Het Behang!

 4. Jos van Nierop
  18 maart 2018 at 19:29

  Best opvallend dat de oppositie dit onderwerp – tot nu toe – niet zelf aan de orde heeft gesteld in de verkiezingscampagne. Of heb ik iets gemist?

  • Jan van der Maarel
   18 maart 2018 at 21:06

   Jos, in het lijsttrekkersdebat is dit ook aan de orde geweest!

 5. John Dolstra
  18 maart 2018 at 18:16

  De ChristenUnie blijft zich inzetten voor Myosotis en terugkeer naar Inblik. Deze kinderen met een handicap kunnen door het besluit van PvdA CDA VVD en D66 zich niet meer verder ontwikkelen. Het door Nederland getekende VN vedrag waarin deze kinderen extra beschermd moeten worden in ontwikkeling geldt ook voor Maassluis. Dat kun je niet zo maar negeren. Daarom vindt de ChristenUnie dat Myosotis op korte termijn samen met de ouderen van de Vloot en Drie componisten weer een plek moet krijgen in InBlik.

 6. Loek Molmans
  18 maart 2018 at 17:39

  Forum voor Maassluis sluit zich bij het commentaar van de VSP aan. Dhr. Van der Marel vergeet echter de kwalijke rol van D66 te vermelden die met de coalitie meeging.

 7. 18 maart 2018 at 15:37

  De VSP Maassluis ziet de brief van Lisette Petronillia als een duidelijke hartenkreet. Het is te triest voor woorden om te moeten vernemen dat hetgeen Myosotis met zoveel inspanning de afgelopen jaren heeft opgebouwd nu in minder dan één jaar teniet wordt gedaan. Dit dankzij het door PvdA, CDA en VVD in 2017 met nipte meerderheid doorgedrukte besluit om van InBlik een jongerencentrum te maken. Dit vooral om de Marokkaanse jongerenorganisatie Ummah Wahida aan een nieuw onderdak te helpen.
  De VSP maakt zich sterk voor alle inwoners van Maassluis en kwetsbare groepen hebben onze speciale aandacht. Zowel politici als bestuurders moeten beseffen dat het serieus nemen van inwoners een voorwaarde is om de participatie van de inwoners bij het bestuur te stimuleren. De hooghartige opstelling rond InBLik draagt daar bepaald niet toe bij.