MAASSLUIS | Niet iedereen wil alle landelijke beslissingen voor zoete koek slikken. Zo ook aangaande de huurverhogingen.

Nico:  Afgelopen donderdag heb ik meegekeken naar een actie van de SP in Den Haag om minister Ollongren te confronteren met haar slechte beleid wat betreft huren. Voor de goede orde: ik ben geen lid van de SP, noch van enige andere partij. Er was een groot scherm op het Binnenhof opgesteld waar ca. 300 huurders via internet (Corona!)van hun aanwezigheid blijk gaven en de minister graag wat hadden ingefluisterd. Ik behoorde tot die 300 en had mijn verhaaltje klaar. Helaas koos de minister ervoor een interviewer van de SP welgeteld 30 seconden te gunnen en te verklaren dat huurders in problemen zich maar tot hun corporatie moesten wenden. Daarna dook ze schielijk in haar BMW met chauffeur en gleed er comfortabel vandoor. Dat betekende minachting voor de huurder en een slechte organisatie van de SP. Die had zeker moeten stellen dat de minister in elk geval kort een paar huurders te woord had gestaan. Niets van dat alles.

Bij deze alsnog mijn verweer.

Maassluis, 28 juni 2020

Mevrouw Ollongren,

Om maar met de deur in huis te vallen:

Wat ik bij u mis is empathie. U geeft er blijk van geen idee te hebben van  de vernederingen die huurders de afgelopen jaren hebben moeten incasseren. Zij hebben draconische huurverhogingen achter de rug, min of meer veroorzaakt door de verhuurdersheffing die simpelweg door de meeste corporaties werd doorberekend. Die verhuurdersheffing kwam er in eerste instantie om de malversaties van directies van Vestia en Rochdale te kunnen compenseren. Daar, aan die fraude, hadden de huurders geen schuld en toch kregen zij de rekening. We zijn die onrechtvaardige en discriminerende maatregel niet vergeten.

Ondanks het feit dat door veel corporaties buitensporige winsten werden gemaakt, werd ieder jaar weer een huurverhoging toegepast. De argumentatie van de corporaties: Omdat het mag. De directies, maar ook de gemeentelijke autoriteiten, misten de vooruitziende blik dat er een gigantisch tekort aan woningen zou ontstaan, Ze gingen gewoon door met slopen en maar mondjesmaat terugbouwen van nieuwe huizen. Het gevolg: huurders moeten gedwongen procentueel veel meer aan woonlasten besteden dan kopers.

Zij die huren hebben geen keus, immers er zijn geen goedkopere woningen beschikbaar. Huurders zijn tweederangs burgers geworden, die hun besteedbaar inkomen niet zelf meer in de hand hebben. De mensen die over hun financiële positie oordelen zitten zelf in koopwoningen en hebben geen idee welke aanslagen op de portemonnee van huurders zijn, en nog steeds weer, worden gepleegd. Dat de hoge huren dienen om nieuwbouw te financieren is in veel gevallen onzin. Er wordt door corporaties relatief zeer goedkoop geleend om hun wel erg bescheiden nieuwbouwplannen te financieren. Zij geven de schuld aan de verhuurdersheffing.

Nu stelt u voor dat, indien huurders door Corona de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, zij zich maar tot de woningcorporaties moeten wenden. Dat is andermaal een vernedering want zij moeten met de pet in de hand zich melden bij diegenen die dezelfden zijn die jarenlang hun klanten hebben uitgebuit. Een tijdelijke verlaging helpt niet, want links of rechtsom zal er betaald moeten worden.

Veel beter is een algemene bevriezing of liever nog verlaging van de huur. U bespaart daar tevens een hoop bureaucratie mee. Die bureaucratie wordt in principe toch ook weer betaald via de huuropbrengsten, dus door de huurders. Stop met het automatisme van huurverhogingen en bekijk de situatie per jaar. Veel ouderen zijn huurders. Hun inkomen is de laatste tien jaar nauwelijks verhoogd, dus het houdt een keer op.

Tot twee keer toe legt u een duidelijke motie om de huren te bevriezen naast zich neer. U wilt ook niet met huurders spreken. Dat lijkt veel op minachting. Ik kan er niets anders van maken. Empathie is kennelijk een woord dat niet in uw vocabulaire voorkomt. We zullen met u afrekenen volgend jaar in het stemhokje.

Nico J. Ouwehand, Maassluis

Ere-lid van de Vereniging Bewoners Belangen, Maassluis

Nico J. Ouwehand

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

 1. jan van den Hoek
  28 juni 2020 at 23:25

  Beste heer Ouwehand,

  ook is er hier door de politiek gevraagd door Forum voor Maassluis aan het college om zich hard te maken
  en de huurverhoging te bevriezen, nou U ben er getuige van geweest, geen enkele partij stond achter ons
  besluit, onzin maasdelta moet huizen kunnen bouwen, nou dat kunnen ze echt wel hoor, huizen die zijn
  gebouwd in 1918 zijn nu 700 euro huur, ze hebben toen nog geen 3000 gulden gekost.