Wie de draak steekt, steek zichzelf

MAASSLUIS | Soms moet iemand zijn ei kwijt en mits niet onbetamelijk en niet beledigend voor anderen geven wij er veelal gehoor aan.  Onderstaande onschuldig verzoek bereikt ons twee maanden voor de kerst.

Beste Redactie (dit verzon de redactie er zelf bij)

Op het ogenblik lig ik met Corona in bed (zie foto), dit is meer dan verschrikkelijk en ondraaglijk, redactie! Maar de chocolade-paashazen plus eitjes springen in de supermarkt ons al in februari in ’t oog. Evenals de pepernoten & chocoladeletters in supermarkt de maand augustus.

Ik ben zo vrij geweest, nu al een naar m’n wenselijk ‘spraakmakend’ opiniërend kerstverhaal te schrijven, wat ik jullie hierbij aanbied. Intelligenter, lijkt mij echter dat de Maassluis.nu redactie – mitsdien ze nog over een enig onafhankelijk censuur-loos werkend frontale hersenkwab-cel beschikt- om via jullie site Maassluizenaren met een visie op kerstmis of hun kijk op het jaar 2021. Onder motto: íeder zijn meug of deug’, per deze oproep te laten inzenden. Een idee?

Marcel Thomassen

Klik op de + voor het verhaal van Marcel

EEN ‘ALTERNATIEF’ KERSTVERHAAL

Hostes ad Pulverem Ferire”. (“Sla al uw Vijanden tot Pulp”).

Geen arme vluchteling,- Geen revolutionair,- Enkel alleen een vijand van de overheersende klasse.

Hoe zou Jezus zijn behandeld als hij in onze tijd was geboren? Is een vraag die vooral in aanloop naar de maand december -rond kerst- zowel in als buiten de kerken aangegrepen wordt om allerlei maatschappelijk thema’s aan te roeren. Zou die Jezus -anno 2020- inderdaad een kind van vluchtelingenouders zijn geweest? Zou hij, als hij al wat ouder was, zich als een revolutionair hebben ontpopt? Zou hij ook het verplicht ‘niet-medisch mondkapje’ hebben gedragen tegen Covid-19, een mondkapje met het zelfde effect als ‘bromvliegen weren d.m.v. kippengaas’? Hoe zou hij over een totaal lockdown denken of ‘n verplicht vaccinatie? Zou ook hij –Jezus- anderhalf meter afstand gaan houden van zijn medemens? De aanleiding voor die vraag voor ondergetekende, zijn een aantal ieder jaar terug kerende kerstcolumns & kersttoespraken, waar naar mijn mening (ik ben zelf niet gelovig) een vertekend beeld wordt geschetst waarbij het verhaal van Jezus (of u daar nu heilig in gelooft of het slechts als een sprookje beschouwt) behoorlijk uit zijn verbanden wordt gerukt om maar binnen een bepaalde < van jongs af aan gedresseerde> visie, doctrine of <een politieke> ideologie te passen.

Geen arme vluchteling.

De zeker in kerken (dan wel ‘t CDA, SGP & ChristenUnie, of in de hun media-kanalen) vaak gebruikte vergelijking met arme vluchtelingen of migranten is eenvoudig te ontkrachten. Jezus werd gewoon in zijn eigen land geboren, dat op dat moment werd bezet door de Romeinen. Dat hij niet in zijn eigen huis werd geboren was toeval en had met de omstandigheden te maken. Het gebeurt nu af en toe nog steeds dat vrouwen het ziekenhuis niet halen en bevallen in een auto – op een parkeerplaats – of op de vluchtstrook. En arm waren ze waarschijnlijk ook al niet. Jozef was uit het geslacht van (koning) David. Zijn hele geslachtsregister staat in Mattheus vermeld. Hij was daarom waarschijnlijk een redelijk welgestelde man, ondertrouwd met Maria, vermoedelijk nog een tienermeisje zoals in die streken toen gewoonlijk was, en tot op heden nog steeds in de ruraal gebieden in de Oriënt is, als ook in Afrika. Tijdens haar zwangerschap verbleef ‘het meisje’ Maria drie maanden bij haar nicht Elisabeth, die getrouwd was met de priester Zacharias, in die tijd was een priester een zeer hoge maatschappelijke positie. Jezus ouders vluchtten vervolgens naar Egypte, om na een paar jaar weer terug te keren, ‘te remigreren’ dus (kom hier tegenwoordig maar eens om bij huidige vluchtelingen).

Als het bijvoorbeeld in de Tweede-Wereldoorlog was gebeurd dan waren Jezus zijn ouders vanuit Nederland naar Engeland of Zwitserland gevlucht, en na het einde van de oorlog weer teruggekeerd naar hun thuisland. Dat konden doorgaans alleen mensen met bepaalde middelen (veel geld, positie en/of invloed) doen; de gewone man moest immers onder de bezetter blijven leven (Tevens staat er nergens vermeldt dat de kostbaarheden van de z.g. ‘wijzen uit het Oosten <astrologen> zoals ‘goud, wierook en mirre’ werden afgeslagen). Sommigen maken hier de vergelijking met de Joden tijdens de Tweede-Wereldoorlog, maar ook die vlieger gaat hier geheel niet op. Jozef en Maria hadden niets te vrezen vanwege hun afkomst of etniciteit; ze vluchtten enkel vanwege een droom waarin ze zouden zijn gewaarschuwd dat hun koning Herodes een bedreiging vormde voor ‘t leven van hun kind Jezus.

Geen revolutionair.

Verder las ondergetekende dikwijls dat Jezus later een revolutionair was, een -rooie rakker- die zich verzette tegen de ‘Romeinse politiestaat’. Dat is apert onzin; Jezus deed geen politiek uitspraken, of het moet ‘Geef aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is’ zijn geweest. Hij was helemaal geen verzetsheld of revolutionair; hij betaalde gewoon belasting. De Romeinen zagen in hem en zijn groepje volgelingen dan ook geen gevaar en lieten hem gewoon zijn gang gaan. Ze –de Romeinen- pakten Jezus pas na veelvuldig aandringen van de orthodox Joodse Schriftgeleerden op.

Enige vijanden; de religieuze elite.

En daar komen we meteen bij Jezus zijn enige echte vijanden: de religieus elite van die tijd, zoals we die –nu ook nog- kennen. Namelijk die uit de zeer dogmatische Abrahamische -nomaden & woestijn- religies uit de Orient (Jodendom, en later Christendom & het latere Islam). De toenmalig mensen die op basis van hun religieuze geschriften, exact meenden te weten wat hun God allemaal wel of niet wilde, wat verboden en toegestaan was, hoe –al- de mensen zich behoorden te gedragen, en hoe gedood & gestraft zouden moeten worden. Hoe zou dit nu in anno 2020 zijn gegaan? Jezus plukte ‘aren op de sabbat’, wat verboden was omdat dit een overtreding van het gebod was dat je op die dag niet mag werken. Als Jezus nu op ’n Zondag enig honger had gekregen, dan was hij gewoon een supermarkt, de McDonalds, Kippie-Kip of restaurant binnengestapt om iets te kopen. Dat had hem in ieder geval een scherpe veroordeling van het behoudende deel van de gereformeerd/protestantse kerken opgeleverd, want op een zondag ‘mag je niet werken’ en dus ook niets kopen, want dan laat je iemand voor je werken. Jezus ging naar feestjes, dronk alcohol (Matt. 11) veranderde zelfs (symbolisch) water in wijn, en werd vaak gezien in gezelschap van het uitschot van die tijd (hoeren, ’tollenaars en zondaars’). Ook zijn discipelen –eenvoudige vissers- stonden niet bepaald hoog aangeschreven. Ziet u hem “Jezus Christus” in Amsterdam al met een paar flink getatoeëerd ruig havenarbeiders een coffeeshop, bordeel of gay-bar binnenstappen? Of een danceparty bezoeken, en zelf ook nog een paar biertjes drinken? Nee, dat doet een goed en vroom christen niet. Die houdt zich verre van dit soort akelig gelegenheden of activiteiten, en daar zou hij dan ook nu anno 2020 nog streng op worden aangesproken. Want zo zijn wij -ons slag christelijke mensen- immers niet. O nee!

Geluks-evangelie.

‘Hostes ad pulverem farire’ (“Sla al uw vijanden tot pulp)! De ‘tempelreiniging’ is een van Jezus bekendste acties tegen de religieuze elite. De Joden gebruikte de tempel om geld te verdienen en rijker te worden. Hoe zou hij nu aankijken tegen de vele kerken waar geld, succes. Voorspoed. Status en rijkdom eveneens centraal staan en zelfs een centraal onderdeel van het: ‘evangelie’ zijn geworden? Hoe zou er tegenwoordig in zo een kerk worden gereageerd als een bebaard langharige man (in witte jurk?) plotseling woedend het podium op zou rennen en de voorganger en de oudsten er met zijn riem zou afranselen, en de met munten en machtigingen volgepropte collectezakken zou omkeren? Die gaat naar alle waarschijnlijkheid, gelijk onder politiebegeleiding in ‘psycholance’ naar een geestelijk gezondheidsinstelling, voor gedwongen opname. En zeg nu niet als blije kerkgangers; dat zou bij ons niet gebeuren. Het geluks-evangelie, is namelijk in diverse vormen in alle Westerse (en Afrikaans) kerken doorgedrongen. Hoeveel christenen geloven immers niet dat ze door bidden (en hun correct gedrag) de ‘zegen’ van hun God kunnen krijgen in de vorm van bijvoorbeeld ‘n betere baan, ‘n hoger salaris, ‘n groter huis of een nieuwe auto dan wel in een aardig plekje in het hun “vermeend” Paradijs? Of dat hun God hen helpt bij de triviaal dagelijks zaken zoals het vinden van een parkeerplekje, of zelfs met boodschappen doen? Hoeveel beschouwen hun materiele welvaart, welzijn en ook de hun gezondheid niet ‘stiekem’ als een gevolg van ‘goed’ christelijk gedrag? “Quirites! Pecunia non Olet” (Burgers! Geld Stinkt niet). “Quid pro quo” (Voor wat, hoort wat). O nee!

Mij laten ze er al eeuwen niet meer in.

In een bekende moderne parabel gaat ‘n zwerver / crimineel / verslaafde / afvallige / homoseksueel / armzalige / prostituee / (ex)bankier / (ex)politicus / etc. – misschien wel deze kerstmis anno 2020 in de aanloop naar ’t voor de mensheid verschrikkelijk jaar 2021- naar een kerk, synagoge, tempel of moskee, maar wordt hij/zij/het bij de ingang vanwege zijn/haar vermeende slechte reputatie, niet politiek correct opvattingen en/of ongewenste voorkomen teruggewezen. De deur wordt dan subiet gesloten door de poortwachters, waarna hij/zij ‘tamelijk onthutst’ buiten in ‘t duister op ‘n bankje gaat zitten. Plotseling komt er ‘n onbekende naast hem/haar zitten, en vraagt wat er aan de hand is. ‘Ze hebben mij eruit gezet’, is het triest desperaat antwoordt. Dan legt Jezus zijn hand op de zijn des persoons schouder, en zegt; Trek het je niet aan. Mij laten ze er al eeuwen niet meer in. Je suis Jesu!

Vrede op Aarde in de mensen een welbehagen. Vrede op Aarde, Vrede op Aarde in Exelsius Deo ? ….

Geheel in stijl met de bovenstaande kerstboodschap brengt ondergetekende de 1e-Kerstdag door met een 8-gangendiner in 3-sterren restaurant De Librije te Zwolle. De ganzenlever met zoete bietjes & Noordzeekrab met kinnebakkenspek worden dan rond 19.00 uur als voorgerecht opgediend. Tot die tijd kom ik die dag alvast heerlijk in de stemming met een paar flessen Corton-Charlemagne Grand Cru (2013). De gehele 2e-Kerstdag breng ik door met 4 flessen ‘Bollinger’ Champagne Vieilles Vignes Francaises (3ltr.fles).+ 3 escorts. Zalig kerstfeest en een zinderend uiteinde. Proost. Laat het bruisen!

Draco dormiens nunquam titillandus.

< “Kietel nooit een slapende draak” >

Marcel Thomassen. “Quirites! Res, non Verba!”. (“Burgers! Daden, geen Woorden maar Daden!” ).

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  27 oktober 2020 at 22:17

  ”Koorts Marcel?, Beterschap!”

  • Marcel Thomassen
   29 oktober 2020 at 10:19

   Geschiedenis is een serie leugens waar iedereen het over eens is.