Fampyra moet in basispakket!

HOOGEVEEN | Fampyra is in Europa geïndiceerd voor het verbeteren van het loopvermogen van volwassen patiënten met Multiple Sclerose. Daarnaast ervaart een groot deel van de gebruikers een fitter, minder vermoeid gevoel.

Bij Multiple Sclerose (MS) wordt de beschermende laag rond de zenuwen door ontstekingen vernietigd wat leidt tot spierzwakte, spierstijfheid, slecht lopen en een slopende vermoeidheid.

Veel MS patiënten hebben baat bij het middel Fampyra maar het ZIN (ZorgInstituut Nederland) heeft een negatief advies gegeven aan de minister van VWS (minister  Bruno Bruins – VVD ) om het middel op te nemen in het basispakket. Volgens hen is er onvoldoende bewijs dat het werkt en zou een placebo ongeveer hetzelfde effect bereiken (wat grote onzin is, ook volgens verschillende fysiotherapeuten die met eigen ogen zien hoe hun patiënt verbetert door het middel).

Mocht minister Bruins het negatieve advies van ZIN overnemen dan betekent het dat per 1 april het medicijn niet meer vergoed wordt. Voor de 2000 MS patiënten die er wel degelijk baat bij hebben zou dit een ramp zijn!

Het mag toch niet zo zijn dat deze mensen ineens hun medicatie wordt afgenomen?!

Hilma Kroezen 

 

TEKEN ALSTUBLIEFT DEZE PETITIE OMDAT WE RECHT HEBBEN OP GEZONDHEID!  FAMPYRA MOET IN HET BASISPAKKET!

Teken Petitie svp

 

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud