‘Weet hoe de hazen lopen, weet waar de paaltjes staan’

Beseft u bij uw plannenmakerij dat Nederland in een hoog tempo vergrijst?

MAASSLUIS | Na het interview op Maassluis.nu heb ik toch de behoefte iets verder in te gaan op bovenstaand onderwerp en de rol van Maasdelta en Gemeenteraad/College van B & W over het wonen in Maassluis voor kwetsbare ouderen en hun behoefte.

Maasdelta is lid van Aedes-Actiz ‘Kenniscentrum Wonen-Zorg’, de Vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Zij beheren 2,4 miljoen huurwoningen, een derde van de Nederlandse woningvoorraad. Aedes ondersteunt haar leden bij de uitvoering en verbetering van hun werkzaamheden.

Aedes is een netwerk en denktank, dat mag blijken uit een stuk tekst op haar website met de kop Nederland vergrijst in hoog tempo, men weet van de vergrijzing, men denkt dus mee, men anticipeert. Van 1,5 miljoen in 2020 naar 1,8 miljoen in 2025 tot 2,1 miljoen in 2030.

Dit lezend vraag ik mij dan ook af, als woordvoerder van de BC de Vliet, of deze materie wel helder op het netvlies terecht is gekomen van Maasdelta en Gemeenteraad/College B & W Maassluis.

De toename van de vergrijzing volgens de CBS cijfers is niet onverwacht, het is niet zo dat dit plots om de hoek komt zeilen. Puntje van niet op tijd anticiperen en de plank misslaan is dan ook een terecht verwijt van de BC de Vliet richting de Gemeenteraad/College van B & W Maassluis en Maasdelta.

Steeds meer vraag naar nieuwe en aangepaste huurwoningen voor ouderen

Wat is het effect van de vergrijzing op de woningbehoefte? Ik lees onder andere ” Hoe langer ouderen zelfstandig kunnen wonen, hoe lager de zorgkosten”. Dat klinkt mij bekend in de oren …

Bepleit Marja Gerkema, lid van de BC de Vliet, vanuit haar ervaring in de praktijk, niet herhaaldelijk dat het langer zelfstandig wonen in een veilige omgeving zoals de Vliet kostenbesparend is? Dat er eenzame mensen wonen in Maassluis in prachtige appartementen, zoals bijvoorbeeld de Huygensflat, die niet meer zelfstandig naar buiten kunnen, dat daardoor deze mensen meer zorg nodig hebben en steeds meer vereenzamen met alle gevolgen van dien?

‘Ergens’ dit jaar zal er helaas een sloopbesluit komen voor de Vliet. ‘Ergens’ in de loop der tijd zal gestart worden met nieuwbouw voor de bewoners van de Vliet. ‘Ergens’ in de loop der tijd zal er verhuisd worden door de Vlietbewoners naar de nieuwe locatie. Dat laatste kan nog weleens 3 tot 5 jaar duren, dus 2020-2022.

Ik citeer Yvonne Witter, Ades Actiz kenniscentrum Wonen Zorg:

“Naarmate huurders ouder worden krijgen ze een andere woonbehoefte. Een aangepaste woning kan een oudere helpen bij het langer zelfstandig wonen. Vanaf 2025 ontstaat in het hele land meer vraag naar nieuwe en aangepaste huurwoningen, waar ouderen met hulp van mantel- en thuiszorg kunnen wonen. Voorzieningen zoals openbaar vervoer, winkels en huisarts moeten vlakbij deze woningen liggen”.

Opvallend … dit sluit nu precies aan bij datgene waar de BC de Vliet al maanden voor pleit: de andere behoefte die al tientallen jaren zo zichtbaar is in de Vliet, binnengalerij, recreatiezaal, openbaar vervoer voor de deur, winkels om de hoek, zorgpost enz.

Door die andere behoefte is er een enorme cohesie ontstaan in de Vliet, betrokkenheid, er zijn voor elkaar, vriendschappen op latere leeftijd die al jaren duren, op je sloffen heen en weer lopen in de binnengalerij en zodoende blijven bewegen, het recreëren met elkaar, niet te vergeten de kapper en pedicure intern en de zorgpost van het Fransiscus.

Heren/dames achter het bureau,

zoals al eerder gezegd: een aangepaste woning met rolstoelvriendelijke deuren of een duurzame woning, is niet anticiperen op de andere behoefte van kwetsbare senioren, dat is “denken” dat het geweldige plannen zijn, maar diep in jullie hart weten jullie dat je de plank misslaat.

Het is nog niet te laat. Doe er wat aan, maar dan wel de goede dingen!

Yvonne Boeckx

Wilt ook dat de gemeente de plannen heroverweegt, klik dan op de afbeelding …

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud