HOEK VAN HOLLAND | Ingenieur Leen Vreugdenhil voert al jaren strijdt tegen de overheid zoals die het gebied van de Oranjebonnen ten westen van Maassluis herinricht. Hij klimt in de pen tegen de gemeente Rotterdam die in zijn visie de grote boosdoener is. Van windmolens tot aan afbraak van stilte- en broedgebieden. Omdat het ondoenlijk is en buiten de directe doelstelling van MaassluisNu valt, plaatsen wij niet de regelmatig door hem toegezonden epistels die veelal uitgebreide administratieve dossiers betreffen. Toch is het wel van belang om een keer een compact inzicht te geven van wat er zoal speelt:  Onderstaand een samenvatting met illustraties van zijn hand>


Belangstellende Lezers,

Bijgevoegde kaarten (klik op afbeeldingen voor vergrote weergave) tonen in hoofdlijnen de ontwikkelingen in de afgelopen 12 jaar. Het laat zien wat er onder regie van de overheid is bereikt m.b.t. de ooit gestelde publieke doelen voor onze polders, hoe kansen zijn verprutst, mogelijkheden onbenut zijn gebleven, de bedreigingen zijn toegenomen en oplossingen steeds verder weg zijn komen te liggen.

Een vergelijk tussen deze kaarten toont hoe er wél aandacht was voor de fysieke infrastructuur, maar niet voor het in het gebied aanwezige “menselijke kapitaal”. Het toont voorts waartoe de voorgewende deskundigheid en betrokkenheid van overheidsfunctionarissen heeft geleid. Het toont eveneens wat er kan gebeuren als het ontbreekt aan een professionele afstand tussen provinciale overheid en gemeentelijke overheid.

Op lokaal niveau werden de provinciale plannen m.b.t. het landelijk gebied tussen Hoek van Holland en Maassluis uit 1996 (Regionaal Groenstructuurplan) en 2005 (Regionaal Groenstructuurplan 2) gefrustreerd.

Met het in 2006 vastgestelde integrale Gebiedsontwikkelingsplan De Bonnen hadden de ambities uit het RGSP-2 gerealiseerd kunnen worden. Democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders hebben daarbij niet het verschil kunnen maken. Beschikbare bestuurlijke instrumenten werden niet of onvoldoende benut. Met het verstrijken van de tijd hebben de vastgoedspeculanten hun greep op het gebied kunnen versterken. Voor de ambtenaren en bestuurders die hiervoor verantwoordelijk zijn heeft dit alles geen consequenties gehad.

LEES meer details in mijn betoog van gisteren inspreekrecht tijdens de vergadering van de statencommissie Duurzame Ontwikkeling.

Tekst inspreekrecht statencommissie Duurzame Ontwikkeling 6 september 2017 + bijlagen

 

 

met vriendelijke groet,
​Leen ​
Vreugdenhil

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  7 september 2017 at 20:05

  ”Tunnel-Visie Kolder?
  In De Oranje Polder!”

  Actiecomite Blankenburgtunnel nee,
  heeft voorkeur voor Oranje.
  Proost liever als ‘ie er toch komt,
  met Westlandse Champagne.

  Geen tunnel in de achtertuin,
  is voor iedereen te hopen.
  Zelfs ’n huis met gratis tunnel,
  is heel moeilijk te verkopen.

  Het veer over de Waterweg,
  is content met hulp over weg.
  Maar waar ’n tunnel wordt geboord,
  is het natuur dat wordt verstoord.

  Het Westland is verdeeld oke,
  zij voeren geen campagne,
  Hun tunnelvisie is heel snel,
  naar de camping in Rockanje.

  Tomaten,sla en paprika,
  komkommers,planten,bloemen.
  Kweker,,teler wil zijn product,
  ook op Voorne,Putten roemen.

  De tuinderij een vaststaand feit,
  die willen geen komkommertijd.
  De Glazen stad is doelgericht,
  op tunnel-eind,werk-verkeerslicht.

  Voorne,Putten vice versa,
  brengt meer geld in beiden kassa.
  Oranjetunnel en Monstersche sluis,
  wij wachten af,op het open huis!

  ”In Oranje Bonnen,Gaat Het Om Tonnen!”