MAASSLUIS | Afgelopen week was het weer een gezellige boel in dienstencentrum de Vliet. Een tweetal optredens zorgden voor veel vertier.

Zo kwam donderdag 15 maart het Waterwegkoor. Vol overgave zongen zij vele bekende liederen die door het in grote getale aanwezige publiek uit volle borst werden meegezongen. Onder het genot van het aangeboden drankje en de vele hapjes hadden de aanwezigen het erg naar hun zin.
Dit optreden zowel als het drankje als de hapjes, werden aangeboden door de Christen Unie die de bewoners van de Vliet en de andere aanwezige senioren een leuke middag wilde bezorgen.

Zaterdag 17 maart was het de beurt aan het Residentie Revue Gezelschap en wederom zat de zaal vol. Dit door de VSP aangeboden optreden leverde veel lachsalvo’s op. Leuke sketches van weleer in de geest van Snip en Snap werden afgewisseld met liedjes uit de oude doos en uit oude televisieseries. Iedereen genoot.

Bij beide optredens nam de voorzitster van de bewonerscommissie van de Vliet, Joke de Vos even het woord. Ze bedankte zowel donderdag de Christen Unie als zaterdag de VSP voor alle steun die de beide partijen hen geboden hebben in de strijd, die de bewonerscommissie de Vliet heeft moeten voeren, om meer woningen terug gebouwd te krijgen dan de oorspronkelijk geplande 40 woningen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud