De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

MAASSLUIS | De  verandering in de top van de lokale ambtenarij sinds het vertrek van Koos doet een oudgediende uit de gemeenteraad weer in de pen klimmen.

Stadsgenoten,

Maassluis krijgt – gelukkig tijdelijk – een Gemeentesecretaris. Dit keer een vrouwelijke uit Bloemendaal. Gelukkig maar voor zes maanden.

Waarom gelukkig?  Die Mevrouw Wilma Atsma komt uit Bloemendaal. Als men op Google Bloemendaal in tikt dan krijg men nogal wat te lezen, aanklachten verdachtmakingen vliegen in die gemeente al jaren lang heen en weer.

Het geschilpunt is daar:  valsheid in geschrifte, door achteraf besluiten van voorgangers te ondertekenen.

Redactie

Integer is een woord waarvan kennelijk niet iedereen de betekenis van weet.

Dáárom zeg ik: gelukkig maar voor een half jaar.

De officiële aanklacht tegen mevrouw Atsma is geseponeerd, wat ik ervan heeft gehoord, maar door zulke dingen krijgt men toch permanent een stempel.

Dick Pasterkamp

 

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

3 Reacties

 1. Bea Scheurwater
  6 januari 2021 at 14:44

  Daarom moeten dit soort benoemingen ook van burgemeesters openbaar zijn. Met een onderbouwing waarom deze persoon benoemd is. Niet breed gedragen, stak met kop en schouders uit boven etc etc.

 2. D.Pasterkamp.
  31 december 2020 at 10:14

  Peter ik wil je bij deze wel zeggen, dat wat er nu staat niet de oorspronkelijke tekst is.

 3. Tlpeter
  30 december 2020 at 23:29

  Waar ROOK is VUUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!