MAASSLUIS | Niet elk woordje hoeft op een goudschaaltje te worden gelegd, maar soms worden er via de social media en websites van politieke partijen boute uitspraken gedaan die om een reactie vragen. De beste weg is natuurlijk rechtstreeks met elkaar het erover hebben, maar als het eenmaal op de ene plek op het internet staat, kiest men soms ook voor een andere plek op het internet voor een reactie om een breder publiek te bereiken. In onderstaande communicatie constateert FvM een opmerkelijke stelling die in hun beleving indruist tegen het imago en standpunt dat de VVD voorstaat.

 

Maassluis,

Wij als Forum voor Maassluis hebben altijd gedacht dat de VVD zich, net als Forum voor Maassluis zelf trouwens, sterk maakte voor de ondernemer maar nu worden we toch door de laatste Facebook berichten van VVD voorzitter Wouter de Nie misschien wel op het verkeerde been gezet.

Door een tegenreactie van hem op een reactie van ons fractielid Jan van den Hoek op zijn op Facebook gedeelde VVD pamflet namelijk.

Dit zegt de voorzitter(klik op het plusteken

Daarin deelde hij ons letterlijk het volgende mede op een toch cruciale vraag “Dat de horeca (en vele andere sectoren) het moeilijk krijgen lijkt mij duidelijk. Dus ja er gaat horeca failliet en hopelijk blijven de goede over”.

Ook Forum voor Maassluis is niet gek natuurlijk en beseft, net als de brancheorganisatie trouwens, dat er sluiting dreigt voor de sommige horeca bedrijven wanneer er niet per direct wordt ingegrepen door het kabinet, maar om daar nu in dit commentaar direct ook nog “vele anderen sectoren” bij te betrekken en dit dan ook een soort eliminatie t.o.v. “de goede” te noemen gaat ons veel en veel te ver.

Dat Forum voor Maassluis zich in goede en slechte tijden wil inzetten voor de burger en haar plaatselijke ondernemingen hebben wij in ons korte bestaan en de huidige fractieleden in vorige raadsperioden daarvoor wel bewezen.

Wij refereren daarbij alleen maar aan de art. 51 vragen omtrent de “Belastingregeling voor ondernemers, verenigingen en stichtingen” die gelukkig door de gemeente gehonoreerd is en de motie “Stop de huurverhoging” die door de anderen in de raad als onnodig werd geacht…

Wij denken dat iedere ondernemer, groot of klein, beginnend of reeds langer bezig, kapitaalkrachtig of wat minder kapitaalkrachtig, het recht heeft zich d.m.v. zijn of haar onderneming een bestaan op te bouwen. Dat gaat bij de één met wat meer horten en stoten dan bij de ander. Ondernemen is tenslotte een leerproces.

Wij hopen dan ook dat dit een privé mening van de heer de Nie is en niet een standpunt van VVD Maassluis en daar willen we het dan maar bij laten.

Fractie Forum voor Maassluis


Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud