ingezonden stukMAASSLUIS | Op maandagmiddag was er een ingezonden stuk over de dreigende kap en inmiddels heeft het gemeentebestuur en de griffier van de gemeente onderstaande brief ontvangen van de KNNV.

Geachte heer/mevrouw,


Om de gemeente Maassluis te behoeden voor het plegen van een strafbare handeling, melden wij u het volgende:

In het Gemeenteblad 101572 van 29 oktober jl. is de aanvraag bekend gemaakt voor de kap van 43 bomen in het park aan de Sportlaan, postcode 3141.

In de betreffende bomen is een roekenkolonie gevestigd. De nestplaatsen van Roek (Corvus frugilegus L.) zijn jaarrond beschermd ingevolge de Flora- en faunawet. Nestbomen mogen niet zonder onderzoek/ontheffing worden weggehaald. De Roek is een zeer schaarse broedvogel in West-Nederland; de kolonie is de op één na meest westelijke in Zuid-Holland.

Deze roekenkolonie, bestaande sinds 1993, is uitvoerig gedocumenteerd. De bezette nesten worden jaarlijks door ons geteld. Van 1993 tot 2011 broedden de Roeken voornamelijk in de bomen langs de oprijlaan van de Vliethoff, ca.300m oostelijk van het hier bedoelde park, met af en toe een groepje in bedoeld park. Vroeg-voorjaar 2011 werden de bomen bij de Vliethoff gekandelaberd, met als gevolg dat de Roeken hier niet meer terecht konden. In 2013 hebben ze zich definitief gevestigd in het park aan de Sportlaan, met 26, 49 en 65 broedparen in respectievelijk 2013, 2014 en 2015.

Eén onzer heeft in 2003 een artikel over deze Roeken geschreven in het ornithologisch tijdschrift Het Vogeljaar (hier toegevoegd als bijlage). De kolonie is bij Sovon (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) geregistreerd met kolonienummer 9120.

Hopende u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,

KNNV – afd.Waterweg-Noord

http://www.knnv.nl/waterweg-noord

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  10 november 2015 at 10:29

  Aha Ik Heb Het Ontdekt;
  Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging!

 2. Aad Rieken
  10 november 2015 at 10:01

  Zoiets Als Koningklijke Nederlandse Nestbomen Vereniging!

 3. Aad Rieken
  10 november 2015 at 09:52

  ”KNNV,WAT MOET IK HIERMEE!”

  Wat Is De Betekenis Van KNNV!