ingezonden stukNaar aanleiding van de informatieavond over de  herinrichting van de Sluispolder West. wil ik graag het volgende kwijt.

Ik heb zelf jarenlang in de nieuwbouw gewerkt en heb vanuit mijn kennis en ervaring op de informatieavond aangegeven dat nieuwbouw gevoelig is voor verzakkingen en scheuren. Ook de bestaande oudere woningen van vóór de jaren tachtig zullen er onder lijden. Ik heb sterk de indruk dat er geen doordachte volgorde van werken is gekozen voor het slopen van fase 2: op één locatie wordt er in twee fase gesloopt en dat is niet bevorderlijk voor de huizen die eromheen staan.  Door deze volgorde van werken zullen de wegen rondom de woningen en de toegangswegen door het zware bouwverkeer tweemaal kapot gereden worden.

Vertegenwoordigers van de gemeente konden mij op die avond niet uitleggen waarom er in twee fasen wordt gesloopt op één locatie.

Voor de hele buurt – en zeker voor de eigenaren van de woningen die blijven staan –  zou het beter zijn als na de sloop van Jan Luykenstraat en Monsieur Beckerslaan direct aansluitend  de sloop aan het Da Costaplein en de Bilderdijklaan wordt uitgevoerd.

Wat gaat de gemeente eraan doen als hierdoor bijvoorbeeld schade aan de bestaande of nieuwe woningen ontstaat?
We houden het goed in de gaten.

een bezorgde inwoner,

Cees Paalvast

 

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

2 Reacties

  1. 21 mei 2016 at 16:52

    Beste Cees,helaas word kennis en kunde dus ervaring niet meer op waarde geschat,als oudere of bejaarde moet je in een hoekje gaan zitten en je mond houden.Het woord ‘Vroeger’ mag niet meer gebruikt worden ondanks dat dit woord een hoop zou oplossen en veel geld ,schade en geld zou schelen.

    Bert de Jong

    • 21 mei 2016 at 23:11

      Bert ik ken de schrijver van dit ingezonden stuk: het is een dertiger met 15 jaar ervaring in de bouw. Bejaard is hij dus allerminst, maar wel ervaren.