Nachtmerrie of zegen: Top of Flop?

MAASSLUIS | Als lid van bc de Vliet zet ik me dagelijks in voor de belangen van de bewoners van seniorencomplex de Vliet. De bc de Vliet is zeker niet tegen de sloop van de Vliet, maar voert een blijvende strijd om bij de herbouw meer woningen dan de geplande 40 te realiseren, alsmede een inpandige recreatieruimte en liefst ook een binnengalerij.
Gelukkig zien we een verschuiving in de Maassluise gemeenteraad richting onze wensen. Zo sprak een politieke partij die we spraken zelfs over een significante vermeerdering. Wanneer we de betekenis van dat woord ‘significant’ eens opzoeken staat dat oa ‘een verschil groot genoeg om belangrijk te zijn’.
Nu kun je een discussie aangaan over wat dan een groot genoeg verschil is om belangrijk te zijn. Mijn persoonlijke mening is dat wanneer er 110 waren, er 40 gepland zijn en je op een gemiddelde uitkomt, in dit geval 75, dat neerkomt op dat significante verschil. Als je als onderhandelaar dat nog wat op wilt rekken en er een mooi rond getal van wilt maken kom ik uit op de herbouw van zeker 80 seniorenwoningen in de ‘nieuwe’ Vliet. Let wel, dit aantal komt geheel uit mijn eigen koker en is derhalve mijn interpretatie.

Maar wat gaat er nu gebeuren met die dure grond waar nu nog de ‘oude’ Vliet staat. Daarvoor is een, in de ogen van de plannenmakers, prachtig plan ontwikkeld.

Weg middenstanders

Er moet in onze prachtige binnenstad, blijkbaar naar hun mening niet aantrekkelijk genoeg, een ‘publiekstrekker’ komen. En daarvoor hebben ze een supermarkt in gedachten. Nu zitten de Jumbo aan de ene kant en de AH en de Lidl aan de andere kant op korte afstand, dus of de behoefte aan een vierde supermarktketen nu zo groot is … Bovendien is het twijfelachtig of een supermarkt in een historische binnenstad wel een publiekstrekker zal zijn. Immers, logisch nadenkend, gaat men na een supermarktbezoek, niet daarna nog even de binnenstad in terwijl de diepvries in de achterbak ligt te ontdooien of het vlees te bederven. Hierbij ook een bezoek aan de groenteboer, de kaasboer en de slager overbodig makend. Het zal dus eerder een aantal middenstanders de das om gaan doen en zo een tegengesteld effect genereren.

Het gaat in ieder geval wel tot een flinke toename van autoverkeer leiden.

Parkeerprobleem

Volgens de plannenmakers zijn daarvoor voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Er zou zelfs een overschot zijn van 50. Maar of die berekening helemaal klopt? Daar is namelijk uitgegaan van een autobezit van de Vlietbewoners van 1,2 auto per huishouden, een totaal van 130. Feit is dat slechts ongeveer 16 bewoners van de Vliet daadwerkelijk een auto hebben. Een simpele rekensom vertelt dan een heel ander verhaal, namelijk geen overschot, maar een ernstig tekort aan parkeerplaatsen. (Red. Er komt namelijk niet veel ruimte beschikbaar door de huidig bedachte kleinere opzet van de Vliet).

Bomen vol vogels

De breder wordende Arthur van Schendelstraat gaat omgetoverd worden tot ‘groene’ Vliet. Bij de in het midden aan te leggen parkeerplaatsen komen bomen. Nu ben ik een enorme liefhebber van natuur, vind het dan ook eeuwig zonde dat de fraaie stadstuin, voor iedereen toegankelijk en waar menig ouder met kind regelmatig te vinden is, plaats moet maken voor bebouwing. Maar of bomen bij parkeerplaatsen nu handig zijn… In de bomen zitten namelijk vaak vogels die over een goede stofwisseling beschikken en dus vaak iets laten vallen. Uit de bomen valt zomers bruine plakkerige hars. Beiden zaken die de gemiddelde autobezitter meestal liever niet op zijn of haar auto ziet verschijnen.

Ook de, kleiner wordende, parkeerplaats achter de Nieuwstraat zal verfraaid worden met bomen, met dezelfde gevolgen. Een speelgelegenheid voor kinderen die in en rond het centrum wonen is helaas niet in de plannen opgenomen.

Megatruck in de bocht

De huidige bewoners van de Arthur van Schendelstraat, evenals de toekomstige bewoners van de ongetwijfeld dure woningen die straks gebouwd gaan worden, zullen ook rekening moeten houden met geluidsoverlast en afname van de luchtkwaliteit. Zoals bekend komt de Arthur van Schendelstraat namelijk uit op de druk bereden PC Hooftlaan, die voorrang heeft. Dus is het meer dan aannemelijk dat er met grote regelmaat, zeker in de zgn piektijden, een flinke rij wachtende auto’s met draaiende motoren voor de deuren zullen staan. En wat dacht u van de grote bevoorradingsauto’s van die supermarkt. Heeft u ze wel eens gezien? Kunnen die straks de bocht wel maken?

Als bezorgde burger, de binnenstad een warm hart toedragend, bekruipt me toch het angstige gevoel dat de plannen vooral gemaakt zijn door mensen die vooral groots en ambitieus denken, maar die de praktische gevolgen maar even gemakshalve uit het oog zijn verloren. Ik zou zeggen: bezint eer gij begint.

Maar één kopzorg minder: u hoeft bij de overweging of bij de bouw van meer dan 40 seniorenwoningen wel voldoende parkeergelegenheid zal zijn, zich niet al teveel zorgen te maken. Voor alle scootmobiels en rollators kan vast inpandig wel een plekje gevonden worden!

Marja Gerkema

(aanvankelijk stond abusievelijk de naam van Yvonne Boeckx onder dit artikel)

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

8 Reacties

 1. kees de groot
  17 augustus 2017 at 19:27

  Typisch Maassluis, de ambities van de Gemeente gaat over lijken, en straks staan ze bij de opening op hun borst te slaan onder het mom van ” kijk is wat ik (wij) hebben gerealiseerd..” ?

  Dit is geen besturen van een Gemeente, maar duidelijk burgertje en ondernemertje pesten…!!

 2. tlpeter
  14 augustus 2017 at 13:25

  Marja,
  Goed stukje, helaas een schreeuwende ( Maassluis ) in de woestijn
  Hebben de beleid makers wel eens gehoord of begrepen wat men verstaat onder:
  Bezint eer gij begint!

 3. Agna Nobel
  14 augustus 2017 at 12:15

  Dit is toch van de ‘gekke’ deze plannen. In oost zitten op een rij al 5 supermarkten. Laten we de binnenstad niet gaan ”verrijken” met zoiets stomzinnigs. De middenstanders die daar hun ambacht uitoefenen zitten daar zeker niet op te wachten.

 4. Aad Rieken
  14 augustus 2017 at 11:01

  Marja het is van de Ge(r)(k)ke(ma)!

 5. Ina de Vos-Noordhof
  14 augustus 2017 at 10:35

  Diep en diep triest zoals met deze bewoners wordt omgegaan!! Zoveel verdriet en stress, wat doen Maasdelta en de gemeente Maassluis deze mensen aan??
  Ik zie wat het met mijn schoonmoeder doet en dat is niet fijn.
  Vorig jaar moest ze worden geopereerd en vlak daarna overleed mijn schoonvader. Juist de sociale controle van de buurtjes heeft haar erg goed gedaan. De één bracht een pannetje soep en een ander bracht de vuilniszak weg.
  Laat dit zo blijven!!

 6. Aad Rieken
  14 augustus 2017 at 10:28

  “Het Is Super Genoeg Op De Markt!”

 7. Dick van Wassenaar
  14 augustus 2017 at 10:09

  Duidelijke taal maar…
  Luistert er iemand ?

 8. Aad Rieken
  14 augustus 2017 at 09:51

  “Super De Flop,Allememaggies!”