OPEN BRIEF

ingezonden stukGemeenteraadsleden, politiek partijen,

Afgelopen zaterdag stond in het AD een fors wanhoopsartikel over de meer dan tweehonderd man/vrouw groot groep, veelal allochtoon maar ook autochtoon Maassluis schemerjongeren. Deze groep heeft geen werk, heeft geen geld en zit niet in een leertraject of bemiddeling, kortom er is totaal geen zicht op deze groep, ook niet door instanties als gemeente Maassluis, politie, Stroomopwaarts e.d..

In het AD artikel vroegen deze jongeren op kort termijn – gezien hun ervaringen – uitdrukkelijk om een gesprek met Maassluise wethouder David v/d Houwen & directie Stroomopwaarts.

Een beetje wethouder die dit verneemt, neemt gezien de economische en sociaal c.q. maatschappelijk impact dan gelijk contact op en gaat dan subiet met deze jeugd in gesprek. Echter niet onze wethouder van Sozawe, die  bovendien ook nog eens de bestuursvoorzitter van Stroomopwaarts is.

Buiten dat ondergetekende als de door de groep aangestelde vertegenwoordiger de wethouder eerder had geïnviteerd om bij het AD interview aanwezig te zijn – hij kon niet komen –  heeft hij na dit interview nog tot twee maal toe, van ondergetekende informeel via een direct aan de wethouder gericht mail namens deze groep jongeren hem een verzoek om een gesprek op het Maassluis stadhuis, waarop tot nu toe geen enkele reactie op is gekomen toegezonden.

Hierop is zowel formeel als informeel geen reactie gekomen. Zo ga je niet met je burgers om, en zeker niet met met de jeugd waaraan men het goede voorbeeld geeft.

Deze wethouder heeft kennelijk geen beroepseer, vindt deze groep Maassluise schemerjongeren niet belangrijk en neemt ze kennelijk niet serieus door niet met hen een keertje om de tafel te willen zitten en hun bezwaren (maar ook oplossingen) op kort termijn aan te horen.

Wel wil de wethouder de groep jongeren uitnodigen, lazen we in de krant, voor een officieel bijeenkomst tegen de zomer met het Maassluis Minderheden Platform en de Moskeeën.

Deze wethouder is kennelijk zo ouderwets dat hij niet beseft dat een groot deel van de Maassluise bevolking seculier is, en dat de jeugd in dit geval ook helemaal niets heeft met wat voor moskee dan ook.

De groep jeugd is hier laaiend over.

Een gesprek op korte termijn met de wethouder en directie Stroomopwaarts (een bureaucratische organisatie die deze jongeren ook op zijn beloop liet, en meer met zichzelf bezig is) dat is wat deze groot groep Maassluis jongeren wil. Ze wil serieus genomen worden en wil ook zelf komen met oplossingen.

Is dit verdraaid nu zo moeilijk wethouder een gesprek aan te gaan en (af) handelen binnen de actualiteit.

Marcel Thomassen
FNV uitkeringsgerechtigden

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    20 april 2016 at 09:37

    ”David;Zullen We Het Hierbij Laten Houwen!”