OPEN BRIEF

ingezonden stukGemeenteraadsleden, politiek partijen,

Afgelopen zaterdag stond in het AD een fors wanhoopsartikel over de meer dan tweehonderd man/vrouw groot groep, veelal allochtoon maar ook autochtoon Maassluis schemerjongeren. Deze groep heeft geen werk, heeft geen geld en zit niet in een leertraject of bemiddeling, kortom er is totaal geen zicht op deze groep, ook niet door instanties als gemeente Maassluis, politie, Stroomopwaarts e.d..

In het AD artikel vroegen deze jongeren op kort termijn – gezien hun ervaringen – uitdrukkelijk om een gesprek met Maassluise wethouder David v/d Houwen & directie Stroomopwaarts.

Een beetje wethouder die dit verneemt, neemt gezien de economische en sociaal c.q. maatschappelijk impact dan gelijk contact op en gaat dan subiet met deze jeugd in gesprek. Echter niet onze wethouder van Sozawe, die  bovendien ook nog eens de bestuursvoorzitter van Stroomopwaarts is.

Buiten dat ondergetekende als de door de groep aangestelde vertegenwoordiger de wethouder eerder had geïnviteerd om bij het AD interview aanwezig te zijn – hij kon niet komen –  heeft hij na dit interview nog tot twee maal toe, van ondergetekende informeel via een direct aan de wethouder gericht mail namens deze groep jongeren hem een verzoek om een gesprek op het Maassluis stadhuis, waarop tot nu toe geen enkele reactie op is gekomen toegezonden.

Hierop is zowel formeel als informeel geen reactie gekomen. Zo ga je niet met je burgers om, en zeker niet met met de jeugd waaraan men het goede voorbeeld geeft.

Deze wethouder heeft kennelijk geen beroepseer, vindt deze groep Maassluise schemerjongeren niet belangrijk en neemt ze kennelijk niet serieus door niet met hen een keertje om de tafel te willen zitten en hun bezwaren (maar ook oplossingen) op kort termijn aan te horen.

Wel wil de wethouder de groep jongeren uitnodigen, lazen we in de krant, voor een officieel bijeenkomst tegen de zomer met het Maassluis Minderheden Platform en de Moskeeën.

Deze wethouder is kennelijk zo ouderwets dat hij niet beseft dat een groot deel van de Maassluise bevolking seculier is, en dat de jeugd in dit geval ook helemaal niets heeft met wat voor moskee dan ook.

De groep jeugd is hier laaiend over.

Een gesprek op korte termijn met de wethouder en directie Stroomopwaarts (een bureaucratische organisatie die deze jongeren ook op zijn beloop liet, en meer met zichzelf bezig is) dat is wat deze groot groep Maassluis jongeren wil. Ze wil serieus genomen worden en wil ook zelf komen met oplossingen.

Is dit verdraaid nu zo moeilijk wethouder een gesprek aan te gaan en (af) handelen binnen de actualiteit.

Marcel Thomassen
FNV uitkeringsgerechtigden

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

2 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  20 april 2016 at 11:56

  Proficiat, aan de wethouders David v/d Houwen, Arnold Keijzer, Desiree Curfs (directrice sociale dienst/werkbedrijf Stroomopwaarts Mssl Vld Sdam) voor hun voortschrijdend inzicht, het kostte wel enig overredingskracht, druk en coordinatie van ondergetekende, maar gisteravond hebben wij in goed Maassluis onderling overleg (met geslepen messen) i.s.m. modern vertegenwoordigers van o.a. de lokaal Marokkaans jongeren. Besloten dat er over enig weken op het Maassluis stadhuis een openbaar bijeenkomst (ook toegangkelijk voor pers) door ons in gezamenlijkheid & gelijkwaardigheid wordt belegd, waarvoor wij FNV sector Uitkeringsgerechtigden en de groepen veelal allochtoon maar ook autochtoon Maassluis schemer-jeugd die buiten elk zorg, (toe)zicht en handhaving valt van de autoriteiten (betreft zo-een 200 jongeren in Maassluis) zelf zullen zorgen voor de opkomst voor die bijeenkomst.

  Immers voor de gemeente en ander officiele instanties valt deze groep baan & doelloos schemer-jeugd vrijwel buiten elk zicht, echter onze tentakels reiken verder, dus ook binnen het donker officieus cirquit.

  De gemeente Maassluis faciliteert deze stadhuisbijeenkomst. De werkloze schemer-jongeren en adolescenten kunnen nu eens echt hun verhaal kwijt aan de twee wethouders (die dienaangaande deze zaken soms ook nog te veel lijden aan een permanent zonsondergang onder hun schedeldak, ondanks hun witte baarden, maar er zit schot in).En Stroomopwaarts zal op deze bijeenkomst met een voorlichtings- en wegwijs team aanwezig zijn om de doelgroep bij hun kladden te nemen.

  Dit is een uniek lokaal project in Nederland. Dit is nog nooit vertoont en getuigt van wel misschien een nieuw beleid van de lokaal overheid & politiek maar ook van het zaken zelf terhand hand kunnen en willen nemen van de alhaast opgegeven (werkloos) jongeren zelf, alternatief burgers en/of bevlogen maatschappelijk organisaties. Het is outside the box denken. Op naar de toekomst! Een ander Maassluis.

  Er is al een opmerkelijk succes geboekt. Naar aanleiding van alle media aandacht in deze zaak door het Algemeen Dagblad / Rotterdams Dagblad en site Maassluis.nu (Jelle Ravesteins column) heeft een lokaal ondernemer gisteren contact gezocht (via fietsenstalling Inter NS Mssl centrum) met een Marokkaans jongeman die alle loodgieters-papieren heeft maar echt niet aan de bak kwam. Hij heeft nu een baan.

  Allemaal bedankt.

  Marcel Thomassen

  FNV Groot Rotterdam

 2. Aad Rieken
  20 april 2016 at 09:37

  ”David;Zullen We Het Hierbij Laten Houwen!”