De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

MAASSLUIS | Soms valt iets ineens op en ziet een inwoner ineens verbanden waardoor er sprake lijkt van voorkeursbehandeling of vriendendienst.

Maassluis,

Regelmatig kijk ik ’s morgens vanaf hoge hoogte uit op de wijk Het Balkon. Dat levert soms bijzondere taferelen op. Aan Het Hoge Licht springen er soms opvallende verrassingen in het oog. Ik zie diverse huizen van de eerste bebouwing, groot en aantrekkelijk. Ik ben ‘n keer langsgelopen om te zien of er ook bekenden wonen.

Ik heb er één ontdekt van ‘n voormalig hoofdambtenaar bij de gemeente Maassluis. Die was ik al eens eerder tegengekomen in de Molenwijk.  Ook toen al werd in- of uitgeloot. Hij had een begunstigde woning betrokken met behulp van een Raadslid, die had zitting in de verdeelcommissie. Maar die woonde zelf ook daar met enkele familieleden van hem. Namen weet ik niet meer! ’t Zal wel leeftijd zijn.

(Redactie: vdH vermoeden wij]

Maar opvallend is, dat er één grasveldje zo prachtig is  aangelegd en regelmatig met overgave wordt onderhouden. Oh ja, ik zou bijna vergeten: voor het gemak aan de overkant van de straat tegenover de voordeur staat een restafvalcontainer! Je zou kunnen denken aan een voorkeurssituatie. ’s Morgens in de vroegte komen er zo nu en dan 2 – 4 hoveniers. Schoffelen en alles spic en span opkietelen en dan weer vertrekken. Andere grasveldjes volstaan slechts met een maaimachine. De boompjes staan er voor loslopende honden!

uw immer kritische

Gerard de Waal


Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud