© Gemeente Maassluis - Installatie Jeugdambassadeurs (archieffoto)

Dinsdagmiddag 13 januari om 15.30 uur vindt de officiële installatie plaats van de nieuwe lichting van 22 jeugdambassadeurs voor Maassluis. Dat gebeurt in het stadhuis van Maassluis.

De kinderen hebben al kennisgemaakt en hun ideeën met elkaar gedeeld. We kijken samen uit naar een actief en inspirerend jaar. Burgemeester Karssen zal de jeugdambassadeurs beëdigen en ook wethouder Arnold Keijzer is uiteraard aanwezig.

Wat is de Raad van Jeugdambassadeurs
Het uitgangspunt is dat kinderen zelf meedenken en meepraten over zaken die hen aangaan binnen het kader van het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind.  In 2010 is er gestart met de Raad van Jeugdambassadeurs. In mei 2011 heeft het college ingestemd met het voorstel om de gemeente gevraagd en ongevraagd te laten adviseren door de Raad van Jeugdambassadeurs.

Elke basisschool in Maassluis vaardigt 2 leerlingen tot 12 jaar af als jeugdambassadeurs. Zij zijn tot nu toe erg actief geweest. Zaken die de afgelopen periode hen onder andere hebben bezig gehouden zijn veiligheid, sociale vraagstukken en natuur- en milieu. Vorig seizoen hebben zij bijvoorbeeld vuil geprikt langs de Nieuwe Waterweg en daarvan een symbolische kunstwerk gemaakt om zo het recyclen en 400 jaar Maassluis onder de aandacht te brengen. Ook is onlangs het tweede KinderrechtenMagazine uitgekomen waarin de kinderrechten worden uitgelegd en moeilijke onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. Op naar een nieuw jaar met initiatieven.

De Jeugdambassadeurs denken en doen mee met het jeugdbeleid. Samen met deze gekozen kinderen wil de gemeente een bijdrage leveren om kinderen op jeugdige leeftijd te laten beseffen dat zij rechten en plichten hebben en deze bespreekbaar maken. Op deze manier worden kinderen samen met hun ouders en andere opvoeders, betrokken bij verschillende onderwerpen die in de wijk spelen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt