MVS Stroomopwaarts “Een eerlijke prijs, voor eerlijk werk. Daar staan wij voor.”

Sociale werkbedrijven ondertekenen intentieverklaring voor voldoende passend werk

RIJNMOND | De zes sociale werkbedrijven uit de arbeidsmarktregio Rijnmond ondertekenden op 9 maart een intentieverklaring om samen zorg te dragen voor voldoende passend werk tegen een eerlijke prijs. De sociale werkbedrijven Werk & Inkomen Hoeksche Waard, Robedrijf, Voorne-Putten Werkt, Webego, Promen en Stroomopwaarts MVS slaan de handen ineen om mensen, die vanwege een beperking zijn aangewezen op aangepast werk, goed werk te kunnen bieden in de arbeidsmarktregio Rijnmond.

De feestelijke ondertekening van de intentieverklaring door de verantwoordelijke wethouders, vond plaats in het Werkleerbedrijf Maassluis van Stroomopwaarts MVS. De directie van de werkbedrijven maakten afspraken over hoe ze door samenwerking beter kunnen slagen in de opgave van de Participatiewet.

Partners in plaats van concurrenten

Werkbedrijven hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om het genereren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan werkzaamheden die binnen de werkbedrijven worden uitgevoerd. Daarnaast zijn we op zoek naar voldoende passende werkplekken bij private partijen. In deze gemeenschappelijke opgave zijn de werkbedrijven geen concurrenten, maar partners.

“Doordat we beter samenwerken, kunnen we meer werk beschikbaar stellen aan mensen die zijn aangewezen op aangepast werk”, stelt Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts MVS.

Groot aanbod voor de ondernemer

De aangesloten werkbedrijven spreken de intentie uit om de komende jaren op strategisch niveau in de regio te gaan samenwerken. Wij benutten hierbij elkaars kracht om de kansen op werk voor de doelgroep te vergroten en versterken tegelijkertijd de dienstverlening aan ondernemers in de regio en daarbuiten.

“Gezamenlijk bieden wij een fantastisch aanbod aan bedrijven uit de arbeidsmarktregio. We bieden meer capaciteit, kunnen sneller schakelen en hoeven eigenlijk nooit een nee te verkopen aan ondernemers“, aldus Curfs. “Ondernemers kunnen op deze manier makkelijker hun steentje bijdragen aan de sociale opgave.”

De verklaring vormt een belangrijke stap in het creëren van betaalde banen voor mensen uit de regio.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt