MAASSLUIS | De Rijksoverheid vindt het huidige systeem van inburgering te ingewikkeld en niet goed werken. Statushouders zijn nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop van hun taalonderwijs en moeten daarvoor een lening afsluiten bij DUO. De verplichting taalonderwijs te volgen en inburgeringsexamen te doen, werken soms een andere verplichting – aan het werk gaan – tegen. Hierdoor halen statushouders het inburgeringsexamen niet snel en komen tot op heden te weinig statushouders aan het werk. Daarom verandert de Wet Inburgering binnenkort en krijgt de gemeente straks weer de regie op inburgering.

Het Rijk vraagt gemeenten om nu al – bij voorkeur in regionaal verband – te starten met de voorbereidingen. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gaan gezamenlijk aan de slag met als uitgangspunt dat statushouders zo snel mogelijk moeten deelnemen aan de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk.

De gemeente Maassluis doet dit jaar ervaring op met het uitvoeren van de nieuwe wet. In drie proefprojecten wordt meer professionele begeleiding en steun gegeven aan de statushouders. Goede taalcursussen maken daar deel van uit. Wethouder Sjoerd Kuiper (o.a. bouwen, werk en inkomen en sociale cohesie): “Meedoen is van groot belang om je ergens thuis te voelen en van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Om te kunnen integreren in de Nederlandse maatschappij is het beheersen van de Nederlandse taal noodzakelijk.”

Onlangs bezocht wethouder Kuiper de cursisten van taalaanbieders Horizontaal en het Albeda college in Maassluis. Door het faillissement van taalaanbieder Delken & Boot in december 2018, zijn inburgeraars budget kwijtgeraakt voor lessen die zij niet ontvangen hebben. De gemeente vindt het belangrijk deze mensen alsnog de kans te geven hun inburgeringsdiploma te behalen. Daarom heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de gedupeerde cursisten hun niet ontvangen lessen bij nieuwe taalaanbieders kunnen volgen.

De inburgeraars zijn blij met de extra hulp van de gemeente en hebben de taal- en inburgeringslessen enthousiast weer opgepakt. Wethouder Kuiper: “Zo snel mogelijk de taal leren en inburgeren is belangrijk om zo snel mogelijk mee te kunnen doen in Maassluis. Het is in ieders belang dat de statushouders zo snel mogelijk meedoen, het liefst via betaald werk. Dat is nog een hele opgave, voor alle betrokkenen. Ik wens deze statushouders veel succes op weg naar hun inburgeringsexamen.”


samen ondernemen

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt