MAASSLUIS |Mijn zoon (Mike van der Lingen, 18 jaar. ) is op 7-Jan. 2023 een actie gestart om een openbare AED aan te kopen en te laten plaatsen aan het complex Het Lage Licht op het Balkon.

Wij wonen zelf niet in dit gedeelte van Maassluis, maar Mike zijn opa en oma wel en deze worden al wat ouder en dat heeft Mike aan het denken gezet.

Na inwinnen van informatie blijkt dat er geen openbare buurt AED ter beschikking is, wat uiteraard wel heel welkom en wenselijk is.

Hoe meer AED’s er hangen, hoe meer kans er is om mensenlevens mee te redden.

Het restende bedrag is nu nog € 1095,00 en daarvan heeft de gemeente € 500,00 toegezegd mits hij het bedrag van € 595,00 nog bij elkaar krijgt, echter loopt het nu wat stroef en is het tijd voor een boost.

kunnen jullie meehelpen om laatste € 595,00 bij elkaar weet te verzamelen?

Die actie loopt via: https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-het-lage-licht-3144-maassluis

alvast hartelijk Peet van der Lingen


De rubriek ‘Ingezonden’ leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud