MAASSLUIS | Jeroen Landman wordt de nieuwe directeur van Theater Koningshof in Maassluis. Hij volgt op 19 juni Wim Staessens op, die aan een nieuwe uitdaging is begonnen bij cultuurhuis De Nobelaer in Etten-Leur.

Johan Moerman, voorzitter van het bestuur van Theater Koningshof, is blij met de komst van de nieuwe directeur. “Jeroen kent de culturele sector vanuit verschillende invalshoeken. Op dit moment is hij beleidsadviseur kunst en cultuur bij de Gemeente Maassluis. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in de wereld van theater, musea en evenementen. Zo was hij werkzaam bij Theater het Kruispunt, Theater aan de Schie en Museum Naturalis. Die veelzijdigheid maakt hem de ideale persoon om, samen met het team van Theater Koningshof, de succesvolle strategie van de afgelopen jaren voort te zetten en de positie van het theater in de Maassluise samenleving verder te versterken.”

© jelle ravestein
© 2018 jelle ravestein

Ook Jeroen kijkt uit naar de samenwerking en zijn nieuwe werkomgeving: “De gemeente Maassluis heeft veel verenigingen en culturele organisaties. Tijdens de moeilijke corona-periode heeft de gemeente laten zien dat ze bereid is om te investeren in kunst en cultuur. Met de ontwikkeling van het theater naar een ‘bruisend cultuurhuis in Maassluis’, is kunst en cultuur nu toegankelijk gemaakt voor alle inwoners in onze regio. Ik vind het geweldig om in zo’n ambitieuze omgeving een bijdrage te leveren aan alle maatschappelijke opgaven waar de stad voor staat. Ik heb er alle vertrouwen in dat we, sámen met het team, de inwoners en al onze partners, Theater Koningshof kunnen laten uitgroeien tot een onmisbare culturele broedplaats in de gemeente Maassluis.”


Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.