MAASSLUIS | Op 5 juli jl. heeft de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) mede namens de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: inspecties) twee rapporten gepubliceerd, namelijk het landelijk rapport 2021 ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en het regio -rapport “Regio Rijnmond ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ vervolgtoezicht. Graag informeren wij u hierover.

Deze rapporten zijn opgesteld naar aanleiding van het onderzoek dat beide inspecties hebben uitgevoerd in de periode november 2020 – april 2021. Dit nadat in het najaar van 2019 in de landelijke rapporten ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ respectievelijk ‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar’ is geoordeeld dat de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering op dat moment werden uitgevoerd niet acceptabel was.

De inspecties vonden dat er direct stappen moesten worden gezet die ertoe leidden dat kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zonder vertraging hulp zouden krijgen. Hierop hebben de inspecties een intensief toezicht traject ingezet, om verbeteringen versneld op gang te brengen.

Jeugdhulpregio, Jeugdbescherming Rijnmond en jeugdhulpaanbieders hebben vervolgens een doorbraakaanpak ontwikkeld. Deze doorbraakaanpak houdt in dat per kind passende hulp beschikbaar wordt gesteld. In de periode van toezicht van de IGJ heeft dit geleid tot een flinke daling van het aantal kwetsbare kinderen dat op passende hulp wacht, van ca. 600 kinderen met een maatregel in corona tijd tot ca. 130 kinderen. Voor de inspectie is dit onvoldoende resultaat. De inspectie heeft aangegeven onze regio voor een half jaar onder verscherpt toezicht te plaatsen en indringende gesprekken te gaan voeren met gemeenten in de regio’s.

Datails vind je in:

Rapport Rijnmond
Rapport Landelijk

 

 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema