MAASSLUIS | René Peters in gesprek met Peter Dijkshoorn. Over doen wat goed is, leren wat beter kan en over betere meer betaalbare zorg.

Peter is Dijkshoorn is landelijk ambassadeur Lerend jeugdstelsel. Een door de VNG betaalde job om het jeugdstelsel meer lerend te krijgen. Na een loopbaan als kinder- en jeugdpsychiater en bestuurder in de jeugd-GGZ is Peter Dijkshoorn nu Landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel voor VNG en VWS. Een rol waarin hij zijn droom kan najagen. ‘In mijn droom begrijpt iedereen dat het zover kan komen dat je je kind tekortdoet’.

Een lerend stelsel heeft de ambitie om beter te worden, steeds maar weer. En het beter worden moet altijd het kind ten goede komen. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we betere oplossingen gaan bieden in het dagelijks leven van ouders en kinderen om kinderen prettig thuis te laten opgroeien en betere oplossingen ontwikkelen en benutten binnen de zorg. Alle partijen – individuele professionals, maar ook zorgaanbieders, beroepsorganisaties, opleidingen en de gemeenten – moeten met die doelen voor ogen hun rol nemen. We moeten met elkaar nieuwsgierig zijn: hoe kan het beter? We moeten met elkaar verdragen dat iets soms niet lukt. En als iets niet lukt moeten we kijken wat we daarvan kunnen leren.’

Redactie Podcasts

Redactie Podcasts

PODCAST Redactie

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!