©team Communicatie: alle jeugdambassadeurs ontvingen een jongerenmedaille van burgemeester Karssen

De kinderen van de Raad van de Jeugdambassadeurs van Maassluis hebben dinsdag 15 juli 2014 uit handen van burgemeester Karssen een Jongerenmedaille ontvangen.
Ze kregen die omdat zij hebben bijgedragen aan de kinder- en jeugdparticipatie in Maassluis. De jeugdambassadeurs, die elke drie weken in het stadhuis bijeenkomen, vertegenwoordigen de kinderen van hun school en uit hun eigen buurt.

De gelauwerden gaven tijdens de bijeenkomst een uitgebreide presentatie waarmee zij lieten zien wat zij de afgelopen periode allemaal gedaan hebben. En dat was best veel, zo vertelde Eva:

We verzamelden afval langs de Nieuwe Waterweg en verwerkten dit afval tot een mooi kunstwerk: De tijdloze tijdmachine. Duurzaamheid en recyclen zijn onderwerpen waar wij veel mee bezig zijn geweest.

Ook Ilse vertelde over wat zij geleerd had op de Kindertop in Den Haag. Zij hebben hier nagedacht over wat vrede, duurzaamheid en samenwerken nou precies betekent en wat je er zelf mee kunt doen in je eigen omgeving.

Eldrion en Paul overhandigden het door de kinderen zelf gemaakte JAMB-magazine. De naam JAMB hebben zij zelf bedacht en staat voor JeugdAMBassadeurs. Het blad is vervolgens prachtig ontworpen onder begeleiding van Maaike, een leerling  van het Grafisch Lyceum.
En last but not least werd de nieuwe eigen website van de Jeugdambassadeurs bekend gemaakt. Ook deze site is tot stand gekomen door de kinderen zelf met Mark onder de begeleiding van een leerling van het Grafisch Lyceum.

Kortom, de Raad van Jeugdambassadeurs heeft dit jaar hard gewerkt. Na de zomer gaat een aantal ambassadeurs door voor een tweede termijn en worden er ook weer nieuwe jeugdambassadeurs op de scholen geworven.
Meer informatie staat op: www.maasssluis.nl

24/07/2014

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt