Jeugdhulp Voldoende Beschermd (JVB) is een belangenorganisatie voor jeugdhulp

DEN HAAG | De gemeenteraad ontving vorige week een manifest “Jeugdzorg Urgenties” van Jeugdhulp Voldoende Beschermd (JVB). Deze jonge organisatie noemt daarin een aantal actiepunten voor urgente en noodzakelijke vereisten om daadwerkelijke verbeteringen in de Jeugdhulp in gang te zetten. 

Zij kiezen als uitgangspunt artikel 19 van de Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind dat kan worden beschouwd als de belangrijkste bindende internationale normstelling voor de bescherming van het kind tegen en de preventie van kindermishandeling en verwaarlozing in opvoedings- en verzorgingssituaties. Het IVRK is geratificeerd door alle landen (196) in de wereld met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika.

Het artikel geeft geen definitie van het begrip “geweld”, maar verlangt van verdragstaten dat ze alle passende maatregelen nemen om het kind te beschermen tegen alle vormen van geweld, misbruik en verwaarlozing*.

Jeugdhulp Voldoende Beschermd (JVB) dringt er bij de overheid op aan om een regeringscommissaris aan te stellen voor de jeugdzorg, met als opdracht de jeugdzorg te herstructureren vanuit drie vastgestelde uitgangspunten en basisprincipes:

1) De handhaving van de Internationale Rechten van het Kind en van met name het recht van kinderen op een veilig leven en een veilige
ontwikkeling.

2) De versterking van de preventieve jeugdzorg waarmee uithuisplaatsingen zoveel als mogelijk voorkomen worden.

3) De herstructurering binnen 2 jaar van de jeugdhulp met verblijf, door vanuit het uitdrukkelijke perspectief van de kinderen en jongeren en van de pedagogische medewerkers, te komen tot een diversiteit aan kleinschalige woonvoorzieningen en tot het definitief sluiten van de deuren van alle residentiële voorzieningen.

hier vind je het: Manifest

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema