door gemeente maassluis

MAASSLUIS | Naar aanleiding van algemene inspecties is duidelijk dat de kademuur van het Havenhoofd Oostzijde in slechte staat is. In het verlengde van eerder uitgevoerde onderzoeken zijn deze kademuren nader onderzocht. Hiervan zijn rapportages opgesteld waaruit de conclusie wordt opgemaakt dat de kademuur het einde van de levensduur heeft bereikt. Metingen geven ook aan dat beweging is vastgesteld.

Om de veiligheid te waarborgen is het belangrijk een afzetting te plaatsen vanaf het terras van café ’t Hoofd tot en met de Zuidelijke toegang van Burgemeester de Jonghkade. Deze afzetting zullen we uiterlijk voor het einde van deze maand plaatsen met bouwhekken. De hekken plaatsen we zo dat de rijbaan gewoon gebruikt kan blijven worden. Omwonenden en bedrijven worden per brief geïnformeerd.

Dit stuk van de kade is in eigendom van drie partijen: Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap
Delfland en gemeente Maassluis.
We hebben vanwege dit gezamenlijke eigendom contact gelegd met de betrokken partijen en zijn in gesprek over de mogelijkheden tot het herstel van de kademuur. Uit deze gesprekken met (mede)eigenaren moet duidelijk worden wie waarvoor verantwoordelijk is (ook in financiële zin) en op welke wijze een hersteltraject kan worden opgepakt.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen