MAASSLUIS | Onderstaande brief is in eerste instantie gestuurd naar gemeente Rotterdam omdat die de vergunning moet verlenen. Maar tot de veiligheidsregio horen ook Schiedam, Vlaardingen en Maassluis o.a. om die reden is het ook gezonden aan bovenstaande gemeenten.

Op weg naar de volgende blunder? Door de bureaucratische methode, “ik heb mijn stukje gedaan, dus niet mijn schuld” ?

Beste lezer,

De kans op een ontsnapping van een levensgevaarlijk virus uit het VIROSCIENCE-LAB van ERASMUS MC (directie, Marion Koopmans) in Rotterdam is vele malen groter dan door Viroscience wordt beweerd, zeggen toonaangevende internationale expert (Marc Lipsitch en Lynn Klotz.

Rotterdam is wereldwijd koploper in levensgevaarlijke virusexperimenten. Volgens Fouchier (plaatsvervangend directeur van Koopmans) vertelde op 24 juni 2021 de gemeenteraad van Rotterdam, dat een uitbraak slechts “ één op de miljard jaar” zou zijn.

Debat was aangevraagd door een raadslid van 50Plus, naar aanleiding van artikel ‘Frankenstein in de Polder’ uit mei 2021.

Hierin wordt omschreven hoe Fouchier in 2011 door experimenten met fretten – Viroscience gebruikt van ALLE onderzoeksinstituten van Nederland de meeste proefdieren – Fouchier erin slaagde een NAUWELIJKS OVERDRAAGBAAR VOGELGRIEPVIRUS, dat in 60% de dood tot gevolg heeft, door hem OVERDRAAGBAAR IS GEMAAKT TUSSEN MENSEN.

Waarom zou men dat in vredesnaam willen maken/onderzoeken!!!

Dat noemt men gain of function, het onderzoek was gefinancierd vanuit US.

De rechtvaardiging was, dat men erachter wilde komen onder welke omstandigheden een virus zich zou kunnen ontwikkelen tot een dodelijke variant en om die dan te kunnen bestrijden… Fouchier gaf toe dat het waarschijnlijk één van de gevaarlijkste virussen is die er te MAKEN zijn. Wist u dat hij onderscheiden is door NIH en NIAID de grootste afdeling binnen NIH die zich specifiek bezig houdt met infectieziekten en sinds jaar en dag onder leiding staat van Anthony Fauci?

Maar er nogal wat kritiek hierop, mede omdat er andere, meer ethische manieren zijn, zonder proefdieren en die ook minder risico opleveren.

In US is na een ongeluk met het dodelijke Ebola virus, dergelijk onderzoek stopgezet. Geen gevaar voor eigen bevolking dan maar in bv EU? Die redenatie zou niet ethisch zijn.

Prof Capel wijst erop dat veiligheidssystemen van groot belang zijn. Prof Schetters verwijst naar de beoordelend Instantie Cogem. Gain of function dient ook beter gedefinieerd te worden. Prof. Montagnier (RIP) verklaarde dat het virus bewerkt was met mazelen en HIV.

Wuhan labs zijn ook gefinancierd door Fauci. Dat maakt aannemelijker dat daar sprake is van een versie van een ontsnapt labvirus, Gemodificeerd springt het niet over tussen mensen. toch?

Terecht waren er raadsleden die zich afvroegen wat er zou gebeuren als dergelijke kwaadaardige virussen in handen van autocratische regimes/criminelen zouden vallen.

Wat doet gemeentebestuur Rotterdam? De burgemeester wil zich dienstbaar opstellen bij een aanvraag van zo’n lab. Er is 1 miljoen euro financiering gemoeid met het programma van Fouchier. VVD zou opgemerkt hebben: noem het GEEN hoog risico want dat geeft de indruk dat het niet veilig zou zijn.

Het gaat niet alleen om de bevolking van Rotterdam, maar van de gehele veiligheidsregio toch? Denk aan Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoogvliet, Pernis, Spijkenisse etc.

Ter info over Erasmus MC

Hoofd Viroscience is Prof. Marion Koopmans. En dan zijn er de inmiddels door de corona bekende Nederlanders als: ex-hoofd Viroscience Ab Osterhaus, Intensivist Diederik Gommers en Minister Ernst Kuipers, die voorzitter was van de Raad van Bestuur van Erasmus MC.  Er is geen rook zonder vuur.

Alles heeft twee kanten. Mark Twain zei: Wanneer je geen kranten leest, ben je ongeïnformeerd, Wanneer je wel kranten leest ben je verkeerd geïnformeerd.

Een bezorgde burger,

Bea Scheurwater

De rubriek 'Ingezonden' leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie
Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud