WATERWEG | Na de succesvolle ontwikkeling van de Green Business Club Waterweg (GBC) gaat binnen de Riverboard nu ook de Tafel Leven Lang Ontwikkelen van start. Onder voorzitterschap van oud-minister en oud-wethouder van Vlaardingen Agnes van Ardenne.

In deze Tafel worden ondernemers, onderwijspartijen, gemeenten en maatschappelijke instellingen bij elkaar gebracht om gezamenlijk een plan te maken voor ‘levenslang ontwikkelen aan de Waterweg’. Als leerling, als medewerker én als oud-medewerker. Kortom: van baby tot bejaarde.

Volgens Agnes van Ardenne is dit hard nodig. ‘Veel kinderen in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam leven onder de armoedegrens. Daarnaast is de match tussen onderwijs en arbeidsmarkt onvoldoende en hebben ondernemers een gebrek aan personeel. Maar samen kunnen wij het tij keren. Niet alleen om kansen verzilveren voor de Waterwegregio als geheel, maar ook de positie van individuele mensen helpen verbeteren. Van mensen die meestal meer in hun mars hebben dan zij denken.’

Het tij keren

De Riverboard is een initiatief van drie ondernemersverenigingen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Bedoeld om ondernemende daadkracht, bestuurlijke ambitie, onderwijsvisie en maatschappelijk initiatief in de Waterwegregio te bundelen. Werkend, denkend en delend als één. Om samen te bouwen aan een regio die meer is dan de som der delen. Aantrekkelijk voor burgers.

Dynamisch voor ondernemers. Bijzonder voor bezoekers. De Riverboard heeft daartoe zes thema’s geselecteerd:

  • Duurzaamheid,
  • Leven Lang Ontwikkelen,
  • Maakindustrie,
  • Zorg,
  • Vastgoed,
  • Bouw & Bereikbaarheid
  • Vrijetijdseconomie.

Met de bedoeling dat voor elk van deze thema’s een Tafel ontstaat met professionals uit de verschillende disciplines die gezamenlijk concrete voorstellen en plannen ontwikkelen

zie ook: www.deriverboard.nl

Mix van professionals

Agnes van Ardenne hoopt dat de Tafel Leven Lang Ontwikkelen een mooie mix van professionals gaat aantrekken. ‘Mensen uit het bedrijfsleven, uit maatschappelijke instellingen, mensen uit het onderwijs en/of de onderwijsinspectie, maar ook wetenschappers die ontwikkelingen kunnen duiden. En daarnaast zullen wij aansluiting moeten zoeken bij ouders. Want de situatie is dramatisch. En als we niets doen, dan verergert de mismatch tussen vraag en aanbod in de economie en op andere vlakken in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dus is het tijd voor gezamenlijk initiatief. Samen werken aan concrete oplossingen en plannen. Met elkaar én voor elkaar. Omdat het moet!’Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. 22 augustus 2020 at 09:52

    Ik zou eens beginnen met een ouderwetse technische school. Daar hebben wij #FvM en in bijzonder ikzelf al zo vaak om gevraagd. Dat schijnt op problemen bij verschillende instanties te stuiten. Maar ja, voor dit idee heb ik alleen de keukentafel nodig gehad