Zondag 23 november is de zogenaamde ‘laatste zondag van het kerkelijk jaar’. Na deze zondag begint de adventsperiode: de tijd voor Kerst. Dan gaan we uitzien naar een nieuw begin. Maar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken we uitgebreid terug. Dat doen we door de mensen te gedenken die het afgelopen jaar overleden zijn.

Tijdens de dienst steken nabestaanden een kaars aan voor hun geliefde doden. Vervolgens is iedereen in de gelegenheid om zelf ook een kaarsje aan te doen. Het ontsteken van een licht is een bron van troost en hoop. We delen ons verdriet.

De lezing uit de bijbel stelt een rampzalige periode uit de geschiedenis centraal. Het gaat daarbij om de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de eerste eeuw. Ook toen keken de mensen elkaar aan, terwijl ze zich afvroegen: is er nog hoop? Wie met een rationele blik om zich heen kijkt, ziet het waarschijnlijk niet. Maar hopen is een daad van verzet, tegen alles wat verloren gaat.

De dienst van zondag 23 december begint om 10:00 en vindt plaats in Koningshof. Ook in veel andere kerken in Maassluis worden op deze zondag de doden herdacht.

ds. Martijn van Leerdam

Martijn van Leerdam

Martijn van Leerdam

Dinsdagcolumnist voor Maassluis.nu in 2013-2014 | Dominee bij PKN Maassluis Koningshof | @DsMartijn op twitter