door Bert Otto

VLAARDINGEN | Beste vrijwilligers, directie en medewerkers Museum Vlaardingen, leden van de raad van toezicht, besturen Vrienden Museum Vlaardingen, Stadskrant en alle ander relaties.

Namens het bestuur van de SZB  danken wij u voor het vertrouwen en de aangename samenwerking.

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar en een behouden vaart in 2023.

Graag ontvangen wij u weer in 2023 aan boord van de historische Zeillogger VL.92 Balder.

Het bestuur van de SZB.


Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud