door Debra Brouwn

NAALDWIJK | Bijna iedereen komt wel eens bij de huisarts voor onderzoek, advies, een verwijzing of medicijnen. Na elk bezoek maakt de huisarts in de computer een kort verslag, dat bewaard wordt in uw patiëntendossier. Sinds 1 juli 2020 heeft u als patiënt het recht om uw eigen patiëntendossier van de huisarts digitaal te bekijken. Dat heeft voor u veel voordelen!  
 
Uw huisarts noteert alles wat met uw gezondheid te maken heeft in uw patiëntendossier. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandoeningen, allergieën en de medicijnen die u gebruikt. In uw dossier vindt u nog veel meer, zoals o.a. de adviezen van uw huisarts, de uitslag van een onderzoek, de verwijsbrief naar een medisch specialist en een overzicht van medicijnen en allergieën.

Veilig en makkelijk inloggen 
Sinds 1 juli 2020 heeft u als patiënt het recht om uw medische dossier van de huisarts digitaal te bekijken. Met de informatie vanuit uw dossier kunt u makkelijker samen met uw huisarts uw gezondheid bespreken en samen een keuze maken over een behandeling. U bekijkt uw medische dossier eenvoudig op uw telefoon, tablet of computer. U kiest hiervoor een wachtwoord en kunt veilig en snel inloggen in een zogeheten ‘patiëntenportaal’ dat voldoet aan alle veiligheidseisen en privacyregels. Alleen u en uw zorgverlener(s) zien uw gegevens.

Positieve reacties patiënten 
Patiënten die al regelmatig in hun patiëntenportaal inloggen zijn positief!

Mevrouw Kugkist is hier een mooi voorbeeld van en bovendien is zij ook zeer te spreken over de andere mogelijkheden binnen het patiëntenportaal:
“Ik merk dat ik door af en toe even te kijken wel meer betrokken ben bij mijn gezondheid. Dit geldt zeker als er brieven binnenkomen en ik kan meelezen en controleren of het klopt. Het is makkelijker om dingen te weten te komen. Normaal moest ik hierover terugbellen.  De meerwaarde van het patiëntenportaal voor mij is de tijdwinst (niet meer in de wacht staan aan de telefoon), maar ook dat ik op een rustig moment uitslagen etc. kan bekijken.”

Ook Dhr. Vollebregt is positief: ´ Het gebruik van het patiëntenportaal geeft mij het gevoel van meer controle. Ik kan in het weekend bijvoorbeeld een herhaalrecept aanvragen en hoef daarvoor niet doordeweeks in de ochtend te bellen.”

Ervaringen van de huisartsen 
Huisartsen Simone Nobel en Chantal Baecke van huisartsenpraktijk Baecke en Nobel vinden het prettig dat patiënten hun eigen dossier kunnen inzien. “Hierdoor hebben zij meer regie over hun gegevens en kunnen zij meedenken over behandelingen en vervolgstappen. Bovendien vermindert het gebruik van online inzage de werkdruk van de via de telefoon gestelde vragen.”

Vraag ernaar bij uw huisarts! 
In de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Westland en Delft en omstreken bieden de meeste huisartsen hun patiënten digitaal toegang tot het patiëntenportaal. Wilt u weten wat de mogelijkheden daarvoor zijn bij uw huisarts? Vraag hier dan naar bij de doktersassistente!

ZEL is een non-profit advies- en ondersteuningsbureau voor de eerste lijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland (DWO). Wij ondersteunen eerstelijns zorgverleners bij het bieden van geïntegreerde persoonsgerichte zorg. Zo helpen wij hen afspraken te maken over de samenwerking rond patiënten met elkaar én met ziekenhuizen, gemeenten en verpleeghuizen. In dit kader en op verzoek organiseren we nascholingen en geven we ICT ondersteuning.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema