MAASSLUIS | Plaatsgenoot Dennis de Knegt is medeoprichter van de Stichting. De stichting is sinds vrijdag 26 november officieel en in bezit van alle rechtsgeldige documenten.

Dennis: “Deze stichting is opgericht voor en door ouders die gedupeerd zijn als gevolg van de toeslagen affaire. De stichting vertegenwoordigt de groep gedupeerde ouders tegen de staat, overheid en belasting inzake de kinderopvangtoeslag-affaire. We worden bijgestaan door raadslieden en juristen.”

Stichting Gedupeerde Ouders is een kleine, informele organisatie opgezet door vrijwilligers die zelf gedupeerde zijn, en die zich vanaf 2021 inzetten voor gedupeerde ouders en kinderen in Nederland die opgegroeid zijn in armoede doordat hun ouders onterecht als fraudeur te boek zijn gezet door de belastingdienst.

Het doel is dat de gedupeerden zich gehoord en gezien voelen, en weer vooruit kunnen kijken na een donkere periode in hun leven als gevolg van de toeslagen-affaire. Wij gaan samen strijden voor een financiële genoegdoening. Daarnaast is het doel dat kinderen van gedupeerde ouders, die dit bewust- en onbewust hebben meegemaakt, een financiële compensatie krijgen zodat zij zich alsnog op een positieve manier kunnen ontwikkelen en een “nieuwe” start kunnen maken, net als hun ouders.

Door middel van het opzetten van een crowdfunding welke gekoppeld wordt aan de stichting zal geprobeerd worden om aanvullend vermogen binnen te halen, dit om o.a. de kosten van een juridisch traject te bekostigen en enkele kosten die gemaakt zijn om de oprichting van de stichting tot stand te brengen.

zie: Crowdfunding

Mocht blijken dat we in onze opzet zijn geslaagd, en een positief saldo overhouden,  dan zullen zij het tegoed dat opgehaald is met de crowdfunding inzetten om een andere stichting met een maatschappelijk doel te steunen.

De oprichters doen dit belangeloos, er zal geen salariëring zijn.

Deze stichting is er voor ouders en door ouders.

Dennis: “Als één van de oprichters van deze stichting en woonachtig in Maasslui hoop ik meerdere gedupeerde ouders te bereiken.”

 

Onze Facebookpagina vind je hier: stichtinggedupeerdeouders


 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema