© JJumelet – Oproep tot heroverweging afgewezen aanvragen

Er zijn inmiddels al 16o burgemeesters die bij de regering willen aandringen om het kinderpardon aan te passen. Ook burgemeesterKarssen wil dat het kinderpardon wordt aangepast. De 160 burgemeesters vragen staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het kinderpardon. 

Het gaat om gezinnen met kinderen die voor het kinderpardon zijn afgewezen omdat zij wel bij gemeenten in beeld waren, maar niet onder het toezicht van de rijksoverheid vielen. Daarnaast gaat het om ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen die verder aan alle eisen van het kinderpardon voldoen, maar inmiddels ouder zijn dan 21 jaar.

Beide doelgroepen worden uitgesloten van het kinderpardon. Dit terwijl deze gezinnen als gevolg van het toenmalige Rijksbeleid (dat gold voor 27 juli 2010 toen het Hof in Den Haag in een tussenuitspraak de minister nog langer verbood om gezinnen met minderjarige kinderen op straat te zetten) vaak op straat terecht zijn gekomen, en minister Leers destijds expliciet weigerde deze gezinnen, die inmiddels in diverse gemeenten verblijven, alsnog toe te laten tot de opvang / gezinsopvanglocaties. Toen de Hoge Raad later bevestigde dat de minister geen gezinnen met minderjarige kinderen op straat mocht zetten, was dat in feite een bevestiging dat het terecht is dat gemeenten deze gezinnen al die tijd niet zonder voorzieningen op straat hebben laten staan. Het feit dat gezinnen met minderjarige kinderen destijds op straat werden gezet, welke praktijk de Hoge Raad later definitief verbood, wordt betrokkenen nu dus tegengeworpen omdat zij daardoor niet langer onder het toezicht van de diensten uit de vreemdelingenketen stonden.

Diverse maatschappelijke organisaties roeren zich en noemen de regels van het Kinderpardon oneerlijk en niet uit te leggen.

VluchtelingenWerkNederland, Defence for Children, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA lanceren daarom op 5 mei de campagne Eerlijk Kinderpardon.

Een campagneteam van Eerlijk Kinderpardon was aanwezig op de bevrijdingsfestivals in Wageningen, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen.

bron: Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt