De dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Maassluis wordt door de eigen klanten gewaardeerd met het rapportcijfer 7,5. Dit is de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek dat eind 2013 door het bureau SGBO-Benchmarking is uitgevoerd. 

Voor het elfde jaar op rij heeft de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met de sociale diensten van twintig andere gemeenten, aan dit onderzoek meegedaan. In totaal zijn er 16.790 klanten met een bijstandsuitkering benaderd van wie 670 uit Maassluis.

De gemiddelde score van alle deelnemende gemeenten voor de dienstverlening is een 7,1. Op vrijwel alle onderdelen scoort Maassluis hoger dan het landelijk gemiddelde en hoger dan in het 2012. Veel waardering gaat uit naar de manier waarop de klantmanagers hun werk doen; ruim 80% van de ondervraagden vindt dat de klantmanagers over voldoende kennis en ervaring beschikken en dat zij snel en efficiënt werken. Ook zijn de klanten goed te spreken over de verbeteringen die het afgelopen jaar zijn aangebracht in de informatieverstrekking via de gemeentelijke website.

Uitgangspunt van de gemeente Maassluis is ‘Werk gaat boven inkomen’: wie kan werken moet werken. De gemeente Maassluis kan de klant hierbij helpen door het aanbieden van leer/werktrajecten. Dukdalf Talent doet haar best om de klant een zo goed mogelijk passend traject aan te bieden. In 2012 waardeerden de klanten deze inspanningen met een 6,3. Dit keer met een 7,2. Dit is niet alleen veel hoger dan vorig jaar maar ook veel hoger dan de 6,3 die uit de bus is gekomen als de gemiddelde score van alle deelnemende gemeenten.

De gemeente Maassluis is verheugd over de uitkomsten van het onderzoek en zal blijvend aandacht schenken aan de wijze van dienstverlening met als doel deze op een hoog peil te houden.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt