MAASSLUIS | Klarie Oosterman-Feenstra is tijdens een onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de ChristenUnie Maassluis unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Dat Klarie Oosterman het stokje overneemt van John Dolstra is een logisch gevolg van een 8 jaar durende samenwerking met John in de fractie van de ChristenUnie Maassluis.

Gedreven, ambitieus en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, zo kun je Klarie het best omschrijven. Tijdens een debat laat ze zich niet snel uit het veld slaan omdat ze weet waar ze het over heeft.

Portretten ChristenUnie Maassluis

De afgelopen jaren heeft ze zich ontwikkeld tot een raadslid dat lopende zaken beheerst, dossierkennis heeft opgebouwd en de nodige kritische vragen kan stellen. Klarie verstaat de kunst om strategisch te werk te gaan, de juiste vraag op het juiste moment te stellen en zo nodig de confrontatie aan te gaan. In dit alles altijd voor ogen houdend dat het motto van de ChristenUnie de afgelopen 4 jaar luidde: “uw vertrouwen waard”.

Gedreven, ambitieus, sterk gevoel voor rechtvaardigheid
Met dezelfde gedrevenheid, waarmee Klarie de afgelopen jaren het raadswerk heeft gedaan, zal ze zich de komende jaren opnieuw en onverminderd inzetten om de ChristenUnie te vertegenwoordigen in Maassluis. Dat haar dit lukt, in combinatie met haar gezin, werk en kerk, komt omdat het raadswerk haar hart heeft en zij het leuk vindt om te doen.

De komende vier jaar zijn twee thema’s voor Klarie heel belangrijk:

“Het verbeteren van de relatie tussen het stadhuis en de inwoners van Maassluis. De intentie om die relatie te verbeteren is er vanuit het stadhuis wel, maar de praktijk is nog weerbarstig. Daar zal nog veel inzet voor nodig zijn.

Daarnaast is ‘aandacht voor die ene persoon’ voor mij een speerpunt voor de komende vier jaar. We maken allerhande beleid, maar hoe pakt dit nu uit in iemands persoonlijk leven? Daar moeten we als gemeenteraad veel beter zicht op krijgen. Want uiteindelijk is het de inwoner om wie het gaat en dat mag niet verdwijnen achter ingewikkelde inkoopconstructies en systemen.”

In het dagelijks leven werkt Klarie als Kwaliteitsmanager voor een internationale telersvereniging. Daar houdt ze zich bezig met onderwerpen als Voedselveiligheid, Eerlijke en ethische handel en veiligheid van de toeleveringsketen.

Naast haar werk is ze samen met haar gezin actief als weekend-pleeggezin.

Na Klarie Oosterman-Feenstra als lijsttrekker ziet de top van de kandidatenlijst van ChristenUnie Maassluis er als volgt uit:

2. Peter Anker

3. Astrid van der Houwen

4. Sharon de Cock-Poldervaart

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek