© PR - Managementteam, personeel en vrijwilligers van theater Koningshof zijn aangedaan door deze affaire, maar zetten hun werk gemotiveerd door.

Naar aanleiding van de commotie en discussie over integer handelen is Pim Eitjes per vrijdag gestopt als bestuursvoorzitter van Theater Koningshof. Ook bestuurslid Riet Snoeck heeft haar functie neergelegd. De situatie werd onhoudbaar toen was gebleken dat de twee bestuursleden betaald zijn, terwijl afgesproken is dat zij onbezoldigd hun functie zouden uitoefenen. Aansluitend hebben gisteravond ook de twee andere bestuursleden hun functie ter beschikking gesteld. Nico Moerman en Erwin van Leeuwen blijven nog wel hun werkzaamheden vervullen totdat er een nieuw bestuur is. Op grond van de eerdere berichtgeving is dit het voorspelbaar einde. Wethouder Eitjes, die in deze zaak een lastige positie heeft,  beraadt zich nog op  zijn eigen aanblijven.


In het beleidsplan van de Koningshof  voor 2015-2020 dat voor komende week als raadsstuk in de gemeenteraad wordt besproken valt één paragraaf op die het bestuur in een zeer merkwaardig daglicht stelt:

par 2.1.4 Kernwaarden:
Integriteit, professionaliteit, samenwerking en klantgerichtheid & gastvrijheid zijn onze kernwaarden. De medewerkers, de vrijwilligers en het bestuur van Theater Koningshof zullen deze kernwaarden met overgave en plezier toepassen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt