© PR

Het Algemeen Bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft op 12 februari het liquidatieplan vastgesteld. Hiermee is de stadsregio  voorbereid op de afwikkeling van haar verplichtingen na de  inwerkingtreding van de ‘Wet afschaffing plusregio’s’. In het liquidatieplan wordt uitgegaan van de oprichting van een  vervoersautoriteit als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling MRDH per 1 januari 2015. Eventuele wijzigingen kunnen aanleiding zijn het liquidatieplan bij te stellen.

Portefeuillehouder Frank Koen benadrukte dat 1 januari 2015 de beoogde ingangsdatum voor de Vervoersautoriteit/Metropoolregio blijft, ondanks het uitstel van het debat over de ‘Wet afschaffing plusregio’s’ in de Tweede Kamer . “De Vervoersautoriteit is stevig bezig met de oprichting en ook voor de Metropoolregio is inmiddels een kwartiermaker aangesteld.”

Gert-Jan den Toom, voorzitter van de ondernemingsraad van de stadsregio, heeft in het kader van het van het inspreekrecht het negatieve advies van de ondernemingsraad bij het liquidatieplan toegelicht . Hij deed een beroep op de leden van het Algemeen Bestuur verantwoordelijkheid te nemen voor goed werkgeverschap.

Geef het Dagelijks Bestuur de opdracht om samen met de OR en de bonden te werken aan een betere inrichting van het werk-naar-werktraject.

Portefeuillehouder Koos Karssen heeft de Woningmarktafspraken aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Deze herijking  is het resultaat van een intensief proces met betrokkenheid en grote inzet van gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen.

De afspraken worden mooi weergegeven in het onderstaande video van “Thuis in de Regio’ , welke werd getoond aan het Algemeen Bestuur.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt