door Heleen Paalvast

Ruimte maken voor ‘boeren met toekomst’

MIDDEN-DELFLAND | De Midden-Delfland Vereniging ziet ruimte voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van lokale, kleinschalige en duurzame voedselproductie, met nieuwe korte ketens (‘van boer tot bord’) en met oog voor weidevogels. De vereniging pleit voor een pilot of proefproject in Midden-Delfland om dit fenomeen te verkennen.

‘Wat vindt de vereniging hiervan, en wordt er actie ondernomen?’ Dit zijn vragen van leden over recente ontwikkelingen. De komst van de demoboerderij van Lely Industries in Schipluiden en de handhaving door de gemeente bij de Moestuinderij in Maasland trekken de meeste aandacht.

‘We gaan altijd overal achteraan en gaan daar waar nodig over tot actie’, aldus voorzitter Koos Karssen. ‘Of het gaat om bouwplannen, bomenkap, verkeersproblematiek, of grootschalige plannen van provincie of Rijk in ons gebied.’

Lely

De komst van Lely in Schipluiden veroorzaakt veel onrust in de directe omgeving en onder veel MDV-leden: ‘Hoe kan zo’n grote boerderij zich vestigen in een zeer landelijk en rustig gebied, past dat daar wel?’ Een gesprek tussen een aantal organisaties en de leiding van Lely bleek onvoldoende om de onrust weg te nemen. De gemeente Midden-Delfland is door de vereniging aangesproken over de vergunningverlening. Intensief overleg is gaande tussen de gemeente en het bedrijf over wat wel en wat er niet mag op de locatie aan de Zouteveenseweg. Wat voor iedereen daar geldt, geldt ook voor Lely.

© MDV – Demoboerderij Lely te Schipluiden

Karssen: ‘Wij willen verdere aantasting van het landschap voorkomen, en willen een betere inpassing van gebouwen en installaties.’ En ook over de overlast voor het dorp en de inwoners houdt de vereniging de vinger aan de pols.

 

Moestuinderij

Moestuinderij

© MDV – Moestuinderij Maasland

Veel leden vragen zich af waarom de gemeente Midden-Delfland zo’n positieve ontwikkeling als de Moestuinderij verbiedt. Ook de vereniging ziet het als  een positieve manier om de consument, vooral de stedeling, actief te betrekken bij duurzame lokale voedselproductie. Al laat de huidige bestemming zulke teelten daar nu niet toe. En ook hier betekent dat: wat geldt voor de een, geldt voor de ander.

De vereniging heeft de zaak met de gemeente besproken en aangedrongen op een oplossing. Karssen: ‘We blijven ons ervoor inzetten om innovatieve ontwikkelingen handen en voeten te geven.’ De vereniging pleit daarom voor nieuw beleid en voor een pilot of proefproject in Midden-Delfland voor lokale, kleinschalige en duurzame voedselvoorziening met nieuwe korte ketens en samenwerkingsverbanden.


 

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.