door B&W

MAASSLUIS | Op 23-11-2021 heeft u op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van het inleveren van medicijnen. Per brief beantwoordt B&W de vragen in de  gestelde volgorde.

1. Heeft u signalen ontvangen dat apothekers gestopt zijn met de service om ongebruikte of oude medicatie terug te nemen? En welke beweegreden liggen daaronder?

Wij hebben deze signalen niet ontvangen. Uit navraag bij de Apothekersorganisatie KNMP bleek dat er enkele apothekers in Maassluis zijn die het niet eens zijn met het feit dat zij moeten zorgen voor de afvoer (en kosten) van medicijnafval van de inwoners van Maassluis.

2. Bent u met ons van mening dat apothekers een waardevolle rol kunnen vervullen in het innemen van oude of ongebruikte medicijnen?

Wij zijn ook van mening dat apothekers hierin een waardevolle rol kunnen vervullen. Wij zijn van mening dat apothekers en andere zorgorganisaties een waardevolle rol kunnen spelen bij het innemen van ongebruikte of oude medicatie.

3. Welke mogelijkheden ziet u voor apothekers en andere zorgorganisaties, om in de toekomst medicatie in te nemen of te verzamelen?

Feitelijk gezien betreft het veelal medicijnen die door inwoners vanuit hun huishouden worden ingeleverd bij hun apotheek. Dit vanuit het idee dat deze medicijnen dan verantwoord worden afgevoerd en verwerkt. De apotheek vervult een waardevolle rol hierin. Wij zijn dan ook van mening dat de apothekers deze ingenomen medicijnen van inwoners kosteloos moeten kunnen inleveren bij de milieustraat.

De apothekers dienen volgens wettelijke afspraken (oa privacy) de medicijnen dan aan te leveren zonder etiket en met begeleidende papieren. Daarnaast kunnen ook injectienaalden, mits apart in wettelijke verpakkingen zoals naaldenboxen, gratis worden ingenomen. De overige andere afvalstromen van apothekers worden gezien als bedrijfsafval waarvoor betaald zal moeten worden.

4. Wilt u in overleg treden met de apothekers

Wij zullen hierover in overleg treden met de Apothekersorganisatie KNMP waarbij de Maassluise apothekers zijn aangesloten. Het doel zal zijn dat er goede afspraken worden gemaakt over het inleveren van medicijnen en injectienaalden.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt