MIDDEN-DELFLAND | Door verschillende oorzaken loopt de weidevogelstand terug in heel Nederland. Om ervoor te zorgen dat de weidevogelpopulatie in stand blijft, zijn initiatieven zoals het aanleggen van een weidevogelplas in het Kraaiennest opgericht. In het pas ingerichte vogelparadijs in de gemeente Midden-Delfland, zijn nu al vele grutto’s gezien die op verkenning waren.

Eerste vogels gesignaleerd
In het Kraaiennest is de afgelopen maanden hard gewerkt om de zuidplas in te richten als vogelparadijs. Binnenkort wordt ook het omliggende terrein aangepakt, zoals het inzaaien van een voedselakker en het planten van fruitbomen. De plas zelf is klaar en kan, naast waterberging van het Hoogheemraadschap van Delfland, fungeren als foerageergebied voor weidevogels zoals de grutto. Nu blijkt dat de vogels hun weg er naartoe al weten te vinden.  De eerste scholeksters, kieviten en grutto’s zijn al neergestreken, maar deze week zijn de grutto’s in groten getale gearriveerd. “Goed om te zien dat de inspanning van alle betrokken partijen wordt beloond”, aldus initiatiefnemer John Kleijweg.

© Michel Kuijpers

Broedseizoen
De grutto en andere weidevogels komen vanaf het vroege voorjaar naar de plas om te rusten na een lange tocht. De grutto’s broeden en brengen hun jongen groot in de naastgelegen polder en gebruiken de plas om voedsel te zoeken. Andere vogels, zoals de waterral, kuifeend, rietgors en blauwborst, broeden wel bij de plas zelf. Aan het einde van het broedseizoen komen de grutto’s terug naar de plas om zich voor te bereiden op hun trek naar West-Afrika. Om de vogels rust te geven tijdens het broedseizoen is de wandelkade afgesloten t/m 31 juli. In de overige delen van het Kraaiennest blijft de situatie ongewijzigd.

Contact en informatie
Kijk hier voor meer informatie over weidevogels en hier over het project in het Kraaiennest. Of neem contact op via info@vockestaert.nl.


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt