Kraaiennest in Westland en Broekpolder bij Vlaardingen bovenaan lijst natuurgebieden met PFAS

DELFLAND | Waterkwaliteit in Delfland is al jaren slecht, en de AWP pleit ook al jaren voor een extra heffing op de glastuinbouw om extra controleurs aan te stellen.

Nu blijkt het Westlandse natuur- en recreatiegebied het Kraaiennest op plaats 1 te staan van een lijst van 153 natuurgebieden, die zijn onderzocht op bestrijdingsmiddelen. En op plaats 3 staat het natuur- en recreatiegebied Broekpolder bij Vlaardingen. Beide natuurgebieden liggen in het gebied van Delfland.  Ook andere natuurgebieden in Zuid-Holland scoren slecht.

Top tien natuurgebieden vervuild met bestrijdingsmiddelen (bron: rapport Centrum Milieukunde Leiden in opdracht van Natuur en Milieu)

PFAS in woonwijk bij ADO stadion

Onlangs werd er ook al een torenhoge concentratie PFAS gemeten in een Haagse sloot in de woonwijk bij het ADO stadion. De concentratie PFAS in de natuurgebieden is weliswaar veel lager, maar PFAS is groep van kankerverwekkende stoffen die niet afbreken,  en natuurlijk niet in de natuur thuishoren.

Het Centrum Milieukunde van de Rijksuniversiteit heeft 153 natuurgebieden in heel Nederland onderzocht op bestrijdingsmiddelen, in opdracht van Natuur en Milieu. Klik hier voor het rapport ‘hoe giftige bestrijdingsmiddelen onze natuur bedreigen’.

Waterkwaliteit moet beter

De waterkwaliteit in Delfland is al jaren onvoldoende. In het Coalitieakkoord van voorjaar 2023 staat het voornemen om méér controles uit te voeren bij glastuinbouwbedrijven. Nu wordt zo’n bedrijf gemiddeld slechts één keer in de vier jaar geïnspecteerd.

“Het nieuwe College kan nu laten zien dat het hun menens is om bedrijven aan te pakken om de waterkwaliteit te verbeteren“, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van AWPP Delfland. “Of de achterban van BBB, VVD en CDA dat nou leuk vindt of niet”.

Een motie van de AWP Delfland voor méér waterplanten werd vóór de zomer unaniem aangenomen in het waterschapsbestuur van Delfland.


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.

1 Reactie

  1. Arnold Smit
    30 augustus 2023 at 19:27

    Deze titel is onzin. Dat rapport gaat over bestrijdingsmiddelen gemeten in msPAF en dat heeft niks te maken met PFAS. ADO heeft er ook niets mee te maken.