de motie “Foei!”

MAASSLUIS | Het is allang tijd voor actie ten aanzien van de Veerpont Rozenburg – Maassluis. Een grote meerderheid van de raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 14 februari 2023 sprak zich uit voor actie.

Dit werd verwoord in een motie die B&W eindelijk tot actie moet manen. De raad wil dat er “Foei, stoute Blue Amigo” wordt gezegd. Het zou al van meer ruggegraat getuigen als er werd gezegd “Wat maken ze er een bende van. Er wordt maar wat aan gerotzooid. Provincie grijp meteen in. Nu” Dat zou meer op zijn plaats zijn.

Helaas komt de raad als volgt op voor zijn stemmers. Niet gek dus dat FvM tegenstemde.

MOTIE TEKST

overwegende dat,

 • we in Maassluis al sinds 1332 een veerdienst met de overkant van de Het Scheur hebben en deze van groot belang is voor veel inwoners;
 • de Provincie afgelopen jaren deze schakel in ons vervoerssysteem via aanbestedingen eerst door Connexion en daarna via partijen als Ottevanger en Blue Amigo laat uitvoeren;
 • volgens de aanbesteding de veerdienst in de spits met twee veerponten in 10 minuten dienst
  uitgevoerd hoort te worden, maar een veerboot al 1,5 jaar geleden uit de vaart is genomen en op de werf ligt, zonder duidelijke opgaaf van reden of zicht op terugkeer in de dienstregeling;
 • op 4 oktober 2022 de tweede veerpont door technische redenen is uitgevallen en er nog steeds geen zicht is wanneer de veerpont weer voor alle reizigers vaart;
 • na enkele weken ‘de Otter’ als vervangende veerpont is ingezet, maar waarmee er geen auto’s, vrachtauto’s of motoren mee over kunnen;
 • dat er nu al maanden slechts één overtocht per uur kan worden uitgevoerd, in plaats van de reguliere 20 minuten regeling buiten de spits;
 • dat de Otter nog steeds alleen kan afmeren bij de waternetsteiger die 2 kilometer ten westen van de normale veerstoep in Rozenburg ligt en deze plek door veel mensen als onveilig ervaren wordt;
 • de tijdelijke fiets-voetveerboot “De Otter” eigenlijk niet bedoeld is voor dit soort wateren en daardoor door veel mensen onveilig ervaren wordt;
 • reizigers zonder volwaardig alternatief vervoer keer op keer de dupe zijn door het niet varen van de pont;
 • nu blijkt dat Blue Amigo de eerdere reparaties niet heeft uitgevoerd door een tekort aan financiële middelen, terwijl er eerder is gecommuniceerd dat dit met de levertijd van onderdelen te maken had;
 • de Provincie pas op 19 januari Blue Amigo sommeerde om binnen vier weken met een oplossing te komen, terwijl reizigers nu al maanden wachten op duidelijkheid;
 • de provincie aangeeft Blue Amigo te gaan compenseren voor verloren inkomsten in de coronacrisis, terwijl reizigers van Blue Amigo nog steeds geen duidelijkheid hebben gekregen wanneer de normale dienstregeling weer in wordt gezet;

 • spreekt als zijn mening uit dat,
 • de inwoners van Maassluis en Rozenburg zeker moeten kunnen zijn van een goede veerdienst en verdienen zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen wanneer de pont weer volgens de normale dienstregeling zal varen;
 • de reizigers, inwoners en overheden verkeerd geïnformeerd zijn over de reden waarom de veerboten van niet gerepareerd zijn;
 • Met name fietsers en voetgangers geen alternatief hebben voor de veerpont en daarom verzekerd moeten kunnen zijn van een veilige veerdienst;

 • roept het college op,
 • om namens de gemeenteraad het falen van Blue Amigo alsmede het, in dit geval, falen van het systeem van aanbesteding af te keuren;
 • om bij de provincie aan te dringen dat, gezien het feit dat de provincie nu de kosten van de reparatie op zich neemt, er zorg voor te dragen dat de oorspronkelijke pont en dienstregeling weer zo snel mogelijk in werking treedt;
 • om bij de provincie aan te dringen, om de inwoners van Maassluis en Rozenburg profactief te
  informeren.

Stemuitslag: Aangenomen
21 voor (PVDA, CDA, VVD,
MB, LM, VSP, CU, GL, D66)
1 tegen (FvM)


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek