door Jacqueline Horst

WATERWEG | Op 15 december hebben de colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam besloten om het Kwaliteitsconvenant Taal en Inburgering te tekenen. Met dit convenant tussen de gemeenten van regio Rijnmond en taalaanbieders willen zij het taal- en inburgeringsonderwijs voor statushouders verbeteren.

Het convenant stelt eisen aan de kwaliteit van de inburgeringslessen en is daarmee een goede voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering. De kwaliteitseisen helpen ook om inburgeringsfraude door taalscholen tegen te gaan en maken het lastiger voor slechte taalscholen om zich in de regio te vestigen.

Met de ondertekening van het convenant lopen de gemeenten vooruit op de nieuwe Wet inburgering die ingaat op 1 januari 2022. Dan worden gemeenten weer verantwoordelijk voor de integratie van inburgeraars en staat de kwaliteit van de integratie centraal. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bereiden zich samen met Stroomopwaarts voor op de nieuwe wet. Stroomopwaarts, het gezamenlijke participatiebedrijf, voert de nieuwe wet uit.

Oorspronkelijk zou de nieuwe Wet Inburgering ingaan in juli 2021, maar dit is met een half jaar uitgesteld. De gemeenten betreuren het uitstel omdat dat betekent dat inburgeraars langer onder het huidige stelsel vallen. Zij willen daarom samen met Stroomopwaarts en andere partners delen van het nieuwe stelsel eerder invoeren. De drie gemeenteraden maken hier binnenkort afspraken over.


© BMM


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt