MAASSLUIS | De gemeente ontving op 3 april een schrijven van een inwoner waarin hij beschrijft hoe de gemeenteraad klakkeloos akkoord gaf.Onderwerp: Exorbitante prijsstijgingen laadpalen

Beste gemeentebestuur

Ik ben verbijsterd over de extreme prijsstijging van het opladen aan de laadpalen in Maassluis van 36 naar 58 cent per kWh: ruim 60%.
Mijn standaard oplaadpaal staat aan Schubertlaan XX en is van Energiemaatschappij : Equans. De prijs bijlaadpalen in de buurt zijn nagenoeg gelijk (1ct verschil per kWh). Je hebt geen keuze.
Die verbijstering wordt groter als blijkt dat bij opladen aan de Vondellaan in Schiedam de prijs veel lager is: 31 cent per kWh. In de omgeving daar bijna allemaal gelijke prijs. Energiemaatschappij : Equans.

© Marek Studzinski

Na enige rondvragen bleek mij dat uw gemeenteraad verantwoordelijk is voor deze situatie, middels het op 22 juni 2021 genomen besluit, als HAMERSTUK! tot ondertekening van de concessie Laadpalen.

In dat besluit staat op pagina 3 onder Duurzaamheid “Het meedoen met deze concessie zal ons helpen om onze doelen te halen betreffende het CO2 – neutraal zijn van de stad in 2040. Door mee te doen met de concessie zal de prijs per kWh lager worden omdat die van tevoren is vastgesteld in de aanbesteding.” Dit is in flagrante tegenspraak met wat de situatie aan de laadpalen nu is.

In een gesprek met de wethouder Duurzaamheid is ons gebleken dat in het contract met Equans staat dat dit bedrijf de prijzen een keer per jaar mag verhogen met de gemiddelde prijsstijging van het afgelopen jaar. Uw raad kon, gelet op het contract het uitgangspunt Duurzaamheid tav kosten op voorhand al niet waarmaken.

Equans kan doen wat het wil.

Mijn oproep aan uw raad is om nu in actie te komen door voor 1 mei 2024 een brief te sturen aan de andere gemeenten die deelnemen in deze concessie waarin duidelijk gemaakt wordt dat de gemeente Maassluis een oplossing wenst voor de huidige situatie door heronderhandeling met Equans.

Het doel moet zijn de kosten op korte en langere termijn omlaag te brengen.

NB
Andere grote gemeenten hebben al beperkingen opgelegd aan aanbieders. Een grote stad als Rotterdam kan daarbij niet achterblijven.

Het laatste brengt mij op het punt van het monopolie van Equans in de huidige situatie waarbij de andere grote aanbieder Allego buitenspel is gezet Er is geen sprake van een vrije markt wat wenselijk is.. Voor de nabije toekomst, wanneer de huidige concessie afloopt per 1 januari 2026 dient het aantal aanbieders in Maassluis vergroot te worden tot in ieder geval 3 zonder beperkingen voor het aanbieden van nieuwe laadpalen Daarover dient nu het overleg met de andere gemeenten in de concessies gestart te worden. Ik laat het stellen van verdere voorwaarden gaarne aan uw raad over.

Voor de goede orde vermeld ik dat gaande het proces, ook de heer X actie ondernomen heeft onder andere richting ACM. Deze organisatie heeft telefonisch gereageerd. Wij zullen hier dan ook mee verder gaan.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud