Meten  = Weten

MAASSLUIS | De PvdA bevraagt B&W over het aantal klachten in de afgelopen 2 jaar over de rotondes, de verlichting en de aanrijdingen op de Laan 1940- 1945. De fractie vraag tevens of er  snelheidsmetingen zijn verricht na de nieuwe rotondes en wat daarvan het beeld is qua snelheid.

 

Snelheid
Ten behoeve van de algehele verkeersveiligheid, een verminderde barrièrewerking van de Laan 1940-1945 en een verdere optimalisering van de verkeersdoorstroming op zowel de Laan 1940-1945 als haar zijwegen, kent de Laan 1940-1945 sinds 2015 twee nieuwe rotondes. Verschillende verkeersstromen komen op deze twee rotondes samen en kruisen elkaar op basis van reguliere voorrangsregimes. Het feit dat de voorrangsregimes niet meer kenbaar zijn gemaakt door middel van verkeerslichten, maar door haaientanden, heeft geleid tot enkele klachten.

De klagers meldden dat het gemotoriseerde verkeer vaak geen voorrang zou verlenen aan kruisende fietsers en voetgangers. Ook de hoge nadersnelheid van het gemotoriseerde verkeer is in dit kader benoemd. Een rotondeontwerp dwingt echter een lage passeersnelheid af op de conflictpunten. Het college ziet dan ook geen aanleiding tot de uitvoering van snelheidsmetingen.

Verlichting
Over het functioneren van de verlichting zijn in het verleden meerdere klachten geuit. De klagers benoemden zowel hun ongenoegen over het feit dat de verlichting regelmatig defect is, als over de beperkte zichtbaarheid van fietsers en voetgangers bij duisternis. De gemeente heeft gehoor gegeven aan de klachten door in 2016 extra lantaarnpalen te plaatsen.

In totaal zijn er 56 storingen geweest aan de verlichting op de Laan 1940-1945, inclusief de ‘oudere’ verlichting langs de fietspaden. In 31 gevallen was er sprake van een netwerkstoring, waarbij meerdere masten uitvielen. De oorzaak hiervan zat veelal in de kabel onder de grond of doet zich voor tijdens de inschakeling door Stedin.

Als extra maatregel zijn in augustus 2017 alle armaturen op de Laan 1940-1945 omgewisseld voor een ander model. Dit nieuwe model kent een bredere lichtoutput. Tevens zijn deze armaturen voorzien van een smart systeem, waardoor storingen op de Laan 1940-1945 in de toekomst automatisch worden gemeld bij de verantwoordelijke partij.

De huidige armaturen zullen elders in Maassluis worden hergebruikt.

Het risico op afdekongevallen is onderkend. Er is reeds gehoor gegeven aan een verdere verkleining van dit risico, door automobilisten middels extra, attentieverhogende bebording te wijzen op de aanwezigheid van langzaam verkeer en de zichtbaarheid is vergroot door enige aanpassingen in de verlichting door te voeren.

B&W verwacht dat er door de vernieuwde LED verlichting voldoende verbetering zal optreden. Daarom is zij vooralsnog niet voornemens innovatieve LED- verlichting in het asfalt aan te brengen.

Aanrijdingen
Hoeveel aanrijdingen zijn er tot nu toe geweest op de Laan 1940-1945 na de renovatie, vooral op de beide rotondes? Hoe verhoudt zich dit tot de periode daarvoor?

Er is geen betrouwbaar antwoord te geven op die vraag. De registratiegraad en de registratiekwaliteit van ongevallen is het afgelopen decennium erg slecht geweest. Hierin komt de laatste tijd langzaam verbetering. Ook zijn de cijfers over 2016 nog niet beschikbaar in het landelijke registratiesysteem. De gemeente houdt ook zo’n overzicht niet bij. Het is op dit moment helaas niet mogelijk om op basis van de ongevallenregistratie uitspraken te doen over de aantallen en eventuele trends daarin.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

5 Reacties

 1. Aad Rieken
  16 september 2017 at 18:05

  “Wees Mobiel Zonder Mobiel”

 2. Aad Rieken
  16 september 2017 at 12:37

  “Hand Uitsteken-d!”

 3. FW van Oudenaarden
  16 september 2017 at 12:37

  Kjk, we kunnen de Gemeente overal wel de schuld van geven maar het begint bijde automobilisten en fietsers/voetgangers zelf. Meer respect voor elkaar en meer ruimte voor elkaar.

 4. Barbara
  16 september 2017 at 10:33

  Goed bezig geweest dus, nu nog sommige fietsers leren hun vingers te leren gebruiken. En dan graag om de richting aan te geven en niet de middelste omhoog!

 5. Aad Rieken
  16 september 2017 at 09:40

  “Op De Rotonde…,
  Niet Er Rot-onder!”

  DOE HET KALM AAN MAN,
  MAAK ER EEN BEGIN VAN!