© Rijnboutt - Visiekaart van de reconstructie

De Laan 1940-1945 is een belangrijke verkeersader voor Maassluis. De huidige staat van onderhoud is voor grote delen van de weg slecht. De gemeenteraad heeft middels de aangenomen Motie ‘Stadsboulevard’ de wens uitgesproken om de beeldkwaliteit (een rustigere en groenere uitstraling) van de Laan 1940-1945 als entree van de stad te vergroten. De raad heeft op 8 oktober 2013 ingestemd met het ontwerp, de inhoudelijke en de financiële uitgangspunten.

Fase 1 van de reconstructie omvat het tracé vanaf het Shell-benzinestation tot en met het kruispunt Julianalaan/Zuiddijk en bestaat uit de vervanging van de gebiedsontsluitingsweg, fietspaden (gedeeltelijk), bijbehorende inrichtingselementen en landschappelijke aankleding.

Een belangrijke uitgangspunt in het ontwerp is het vervangen van de kruispunten Vermeerlaan en de P.C. Hooftlaan door rotondes om zowel de doorstroming als de veiligheid van het verkeer te verbeteren.  Ook wordt in het kader van de verkeersveiligheid en ter verbetering van de landschappelijke uitstraling een gedeelte van het tracé 2×2-baans vervangen door 2×1-baans.

Voor der uitvoering van dit plan is het noodzakelijk om circa 80 bomen te kappen. De wens voor een groenere uitstraling en de behoefte om extra kwaliteit toe te voegen, wordt gerealiseerd door ná de reconstructie 125 bomen te planten. De gemeente is voornemens om de bomen te laten kappen in januari of februari 2015. De aanvraag voor de omgevingsvergunning ‘kappen’ is onlangs door de gemeente ingediend.

de aanvraag vind je hier.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt