© www.maassluis.nu - Lagere huurverhoging voor huurders Maasdelta

Maasdelta Groep heeft na overleg met de Huurderskoepels van Spijkenisse, Maassluis en Hellevoetsluis besloten tot een lagere huurverhoging. Huurders van Maasdelta krijgen per 1 juli 2015 een huurverhoging die 1,5% lager ligt dan wettelijk maximaal is toegestaan.

De overheid heeft de basishuurverhoging voor zelfstandige woningen per 1 juli 2015 vastgesteld op maximaal 2,5% (1% inflatiecijfer van 2014 plus een opslag van 1,5%). Voor de midden- en hogere inkomens komt daar nog een inkomensafhankelijke verhoging bij van 0,5% respectievelijk 2,5%.

Lagere huurverhoging bij Maasdelta in 2015
Maasdelta heeft ingestemd met het verzoek van de Huurderskoepels om dit jaar een lagere huurverhoging door te voeren, door de opslag niet te berekenen. Dit met het oog op de betaalbaarheid van huurwoningen in Spijkenisse, Maassluis en Hellevoetsluis. De huurverhoging voor huurders van Maasdelta bedraagt per 1 juli 2015:

• 1% (inflatie) bij een huishoudinkomen in 2013 lager dan of gelijk aan 34.229 euro. Hetzelfde geldt voor woningen in de vrije sector, garages en parkeerplaatsen.
• 1,5% (inflatie 1% + 0,5%) bij een huishoudinkomen in 2013 hoger dan 34.229 euro en lager of gelijk aan 43.786 euro.
• 3,5% (inflatie 1% + 2,5%) bij een huishoudinkomen in 2013 hoger dan 43.786 euro.

Bij een select aantal wooncomplexen in Hellevoetsluis en Maassluis wordt geen huurverhoging doorgevoerd.

Betaalbaarheid huurwoningen
Maasdelta heeft de betaalbaarheid van huurwoningen hoog op de agenda staan. Betaalbaarheid omvat echter meer aspecten dan alleen de jaarlijkse huurverhoging. Maasdelta wil hierover dit jaar in overleg met de Huurderskoepels. Bovendien heeft de overheid het voornemen om vanaf 2016 de methodiek voor de huurverhoging te veranderen. Het wordt daarmee mogelijk om per individuele woning een passende huurverhoging door te voeren.

 

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt