door communicatie gemeente Maassluis

MAASSLUIS | De kruising Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef gaat in de eerste helft van 2021 op de schop. Het college van B&W heeft op 26 januari 2021 besloten dat er op deze kruising onder meer verkeerslichten komen voor al het verkeer.

“Hiermee zorgt de gemeente voor een veiliger en toekomstbestendig kruispunt”, zegt wethouder Fred Voskamp. “De nieuwe snelheidslimiet van 50 kilometer per uur draagt daar ook aan bij. Ook komt er een voetgangersoversteekplaats en gaan we de fietspaden verplaatsen, verbreden en verhogen.”

Steeds drukker
Op de Maasdijk, een belangrijke toegangsweg van Maassluis, wordt het steeds drukker. De toename van het verkeer wordt onder meer veroorzaakt door de toename van het aantal nieuwe woningen in Maassluis. “De veranderingen aan het kruispunt zijn dan ook nodig om de nieuwe drukte, maar vooral ook de verkeerstoename in de toekomst, aan te kunnen”, legt Fred Voskamp uit.

Planning
Begin februari start de aanbesteding voor het project. Zodra een aannemer is gekozen, zijn de exacte data van de werkzaamheden bekend. Tegelijk met de aanleg van het vernieuwde kruispunt wordt het asfalt van de Maasdijk vervangen. “Door deze werkzaamheden te combineren wil de gemeente Maassluis de overlast zoveel mogelijk beperken”, verklaart Fred Voskamp. “Maar de Maasdijk zal wel voor een korte tijd afgesloten zijn voor autoverkeer.

Zodra de exacte data van de werkzaamheden bekend zijn, informeren we inwoners en ondernemers daarover.”

Het college van B&W heeft besloten het kruispunt veiliger en toekomstbestendig te maken.

© Gemeente Maassluis

Wat verandert er?
Op de kruising Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef:

  • komen verkeerslichten;
  • wordt de nieuwe snelheidslimiet 50 kilometer per uur;
  • komt een voetgangersoversteekplaats;
  • worden de fietspaden verplaatst, verbreed en verhoogd;
  • komt deels eenrichtingsverkeer. Nu kan autoverkeer vanaf het kruispunt afslaan richting Weverskade/Westgaag. In de nieuwe situatie is dit niet meer mogelijk. Door het instellen van eenrichtingsverkeer wordt het kruispunt overzichtelijker en daarmee veiliger. 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Kees de Groot
    31 januari 2021 at 21:56

    Kijk, evengoed een mooi nieuws, veiligheid is geen gunst dat is een verplichting die een gemeente bestuur moet bieden… maar ohw wat een blamage dat het zo lang heeft moeten duren, eer dat ze beseffen achter een bureautje wat er moet gebeuren….