Gezamenlijke innovatieve schuldenaanpak

WATERWEG | De inwoners van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam schuldenzorgvrij maken. Dat is de ambitie van het SchuldenlabMVS, een netwerksamenwerking tussen de gemeenten, private partijen en maatschappelijke organisaties. Samen zetten zij zich in om inwoners sneller, effectiever en mensvriendelijker van hun schulden af te helpen. Op 30 november woonde koningin Máxima de lancering van dit initiatief hoogstpersoonlijk bij in de Havenkerk van Schiedam.

© 2021 Alina Krasieva photography

v.l.n.r. Wethouder Bart de Leede (Vlaardingen), wethouder Sjoerd Kuiper (Maassluis), wethouder Duncan Ruseler (Schiedam), koningin Máxima, Sadik Harchaoui (SchuldenlabNL)

Innovatieve schuldenaanpak
Inwoners, bedrijven, overheden, vermogensfondsen, banken, ontwerpers en onderzoekers kunnen meedoen en meedenken binnen het SchuldenlabMVS. Enkele partners die zich al hebben aangemeld, zijn bijvoorbeeld Waterweg Wonen, DSW en Randstad. Het doel van de netwerksamenwerking is innovatieve manieren te ontwikkelen om schulden aan te pakken en te voorkomen. Daarnaast worden binnen het SchuldenlabMVS landelijk beproefde methoden geïmplementeerd in samenwerking met SchuldenlabNL.
Broedplaats
“Ik ben heel blij dat we met het SchuldenlabMVS de kans krijgen nieuwe methodes te ontwikkelen om schulden tegen te gaan”, zegt Helene de Jong, manager bij Stroomopwaarts. “Wij willen zoveel mogelijk mensen in een vroeg stadium bereiken om erger te voorkomen. Met het SchuldenlabMVS creëren we een broedplaats voor het ontwikkelen van vernieuwende aanpakken om problematische schulden te voorkomen en tegen te gaan. Waar gaat het vaak mis en hoe kunnen we bepaalde groepen bereiken? Hoe kunnen we onze doelgroepen snel en effectief ondersteunen? Daar denken we met verschillende partners over na en zoeken we oplossingen voor. We experimenteren met kleinschalige pilotprojecten. Het unieke hiervan is de samenwerking met veel verschillende partijen.”

Beproefde methodes implementeren
“We gebruiken het komende jaar om beproefde landelijke methodes te implementeren”, legt De Jong uit. “We beginnen met de Doorbraakmethode, Collectief Schuldregelen en de Nederlandse Schuldhulproute. Bij de Doorbraakmethode denken we niet in hokjes, maar kijken we wat iemand nodig heeft. Door slim samen te werken, kunnen we inwoners sneller helpen. We regelen onconventioneel dat zij de voorzieningen krijgen die zij nodig hebben. Dat kan een betaling zijn om schulden te voorkomen, maar het kan ook gaan om een scootmobiel of een bepaalde therapie. Later kijken we achter de schermen uit welk potje dit betaald gaat worden. Door bijtijds in te grijpen, voorkomen we grotere problemen en besparen we uiteindelijk geld.”

Snel de juiste hulp
Collectief Schuldenregelen is volgens De Jong een methode waarbij met partners als de Belastingdienst, woningcorporaties en energiemaatschappijen vooraf afspraken worden gemaakt. “Hierdoor kunnen we de aanloop naar een minnelijke schuldenregeling terugbrengen van meerdere maanden naar twee tot drie weken. Dat geeft de inwoners rust en voorkomt een hoop spanningen. De Nederlandse Schuldhulproute laat mensen met geldzorgen zien welke hulp ze kunnen krijgen. Door aan te sluiten bij dit landelijke initiatief, kunnen de inwoners van onze drie gemeenten via de website www.geldfit.nl bij beginnende schulden snel de juiste hulp vinden.”
Schulden in de regio
Eén op de zeven huishoudens in de MVS-regio heeft een laag inkomen en loopt hiermee een verhoogd risico op schuldenproblematiek. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 12.500 huishoudens in deze regio risicovolle schulden hebben. Slechts een klein percentage weet de weg naar schuldhulpverlening te vinden. Van deze huishoudens zit ongeveer 11 procent in een schuldhulpverleningstraject.


© PXB

© PXB

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema