MAASSLUIS | De fractie van Leefbaar Maessluys formuleert het allemaal heel omzichtig, maar tussen de regels valt te lezen dat zij tegen de komst van een islamitische school zijn. Vraag 14 en 15 zijn wat dat betreft redelijk expliciet. 

B&W stelt echter: “Volgens de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, die per november 2021 van kracht is gegaan, kunnen initiatiefnemers een nieuwe school oprichten en een verzoek indienen bij het Ministerie. Deze aanvragen worden door het ministerie getoetst aan de wettelijke eisen. De inspectie heeft daarbij de wettelijke taak om een oordeel te geven over de onderwijskwaliteit die te verwachten is op nieuwe scholen. De minister besluit vervolgens, mede op basis van het advies van de inspectie, over de aanvraag. De gemeente Maassluis heeft hierin geen taken en/of bevoegdheden.

De fractie van Leefbaar Maessluys heeft haar vragen onder artikel 51 gesteld over de komst van een Islamitische school naar Maassluis.

Per  deze brief beantwoordde B&W de vragen.

© PR

© Maassluis.Nu

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek