MAASSLUIS | Burgemeester Edo Haan bevestigt dat er nu serieus werk wordt gemaakt om langdurige leegstand te bestrijden. Zo is het hoekpand op de Markt al jaren een doorn in het oog, maar de eigenaar van “Van Herk Makelaardij” die op Aruba woont, weigert categorisch in te gaan op elk constructief voorstel, wat leidt tot het huidige deplorabele aanzien.

Het voormalig Zeemanshuis

Ook de Roemeense eigenaren van het voormalige Zeemanshuis op de Wip zijn tot nu toe niet van zins om haast te maken om het pand weer – met een nieuwe functie – in ere te herstellen.

Er is een leegstandsverordening in de maak die de gemeente de macht geeft om na een bepaalde termijn over te gaan zelf een gebruiker aan te wijzen en meer. De voorkeur gaat uiteraard uit naar een constructieve oplossing, maar het geeft niet langer pas om zo lang de stad te ontsieren.


De wet Kraken en Leegstand dd 1 oktober 2010

In 2013 was deze regelgeving elders (Amsterdam, Brunssum, Tilburg, Nunspeet) toegepast. De Maassluise variant zal hiervan niet al te veel kunnen afwijken gezien het wettelijk kader,

Met de invoering van de wet Kraken en Leegstand op 1 oktober 2010 zijn de wettelijke mogelijkheden om leegstand aan te pakken uitgebreid. Ook biedt de Wet kraken en leegstand mogelijkheden aan gemeenten om hun leegstandsbeleid vorm te geven. Er kan een leegstandsverordening worden opgesteld. Het opstellen van een leegstandsverordening wordt nu geregeld in de aangepaste Leegstandswet.

Doel van de verordening is om leegstand van gebouwen, anders dan woonruimten (kantoren en bedrijfsruimten) tegen te gaan.

De volgende zaken worden in de leegstandsverordening geregeld:

Werkingsgebied
De verordening geldt voor de door de gemeente aangewezen delen van de gemeente en de daarbinnen gelegen categorieën van gebouwen.

De melding
Als een kantoorgebouw of een deel daarvan langer dan 6 maanden leegstaat, dan is de eigenaar verplicht dat te melden bij de gemeente.

Bestuurlijke boete
Verzuimt de eigenaar de leegstand te melden, dan kan een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom worden opgelegd. Afhankelijk van de overschrijding van de termijn en de grootte van het pand, kan de boete oplopen tot 7.500,- euro.

Leegstandlijst
De gemeente neemt het pand op in een leegstandlijst.

Leegstandoverleg
Binnen drie maanden na de melding nodigt de gemeente de eigenaar uit voor het Leegstandoverleg. Hierin worden de mogelijkheden besproken om de leegstand tegen te gaan en wordt onder andere ingezet op sociaal en cultureel leegstandbeheer. Daarnaast worden de mogelijkheden voor (permanente) transformatie besproken.

Leegstandbeschikking
Aansluitend kan de gemeente een leegstandbeschikking vaststellen. In die beschikking bepaalt de gemeente of het gebouw geschikt of ongeschikt is voor gebruik, en eventueel of de eigenaar aanpassingen aan het gebouw moet verrichten om het gebouw te kunnen gebruiken, in overeenstemming met de bestemming.

Voordracht van gebruiker
Is een gebouw geschikt voor gebruik, en staat het langer dan twaalf maanden leeg en de gemeente en de eigenaar komen niet tot een oplossing voor de leegstand, dan kan de gemeente een gebruiker voordragen. Deze voordracht heeft een verplichtend karakter, waarbij een last onder dwangsom kan worden opgelegd indien de eigenaar hier geen gehoor aan geeft. De eigenaar is vervolgens verplicht om binnen drie maanden deze gebruiker een overeenkomst aan te bieden.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

6 Reacties

 1. Bianca
  11 mei 2017 at 07:51

  Met betrekking tot de opinie voor deze stelling gaat het erom wanneer een ondernemer geïnteresseerd is in een van de leegstaande panden met de doelstelling om een horeca te exploiteren blijkt, dat gemeenten Maassluis medewerking die lijdt tot standkoming horecavergunning cq exploitatie vergunningen met daarbij behorende omgevingsvergunningen dwarsboomt, met name de afdeling die daar voor verantwoordelijk is. Het is niet aan de pandeigenaren om een bestemmingsvergunning aan te vragen maar aan de gebruiker. De gedeelte waarop de leegstaande panden momenteel verkeren heeft ook te maken met de houding van de pandeigenaren waarop zij weigeren hoge investeringen te doen ten aanzien van de status van het pand, niet willen investeren in een renovatie van het pand waardoor ook de interesse van de ondernemers afneemt.
  En hierdoor neemt de gemeente een stelling dat er door de pand eigenaren de binnenstad verpauperd maar de werkelijkheid is dat geen enkele ondernemer geïnteresseerd is in een locatie waarop veel tegenstand wordt geboden door de gemeente. Vandaar dat de ondernemers kiezen voor een andere locatie in een andere gemeente te investeren. Gemeente Maassluis schets eenzijdig beeld met leegstand binnenstad.

  Met vriendelijke groet

  Ondernemer uit Maassluis

 2. bea scheurwater
  10 mei 2017 at 23:16

  Goed dat er iets ondernomen wordt, vrees echter dat de wet verandert zou moeten worden. Zolang eigenaren hun “verlies” = geen huur = leegstand kunnen fiscaal kunnen aftrekken, zullen ze geen haast maken te bewegen, zeker niet als ze in het buitenland vertoeven

  • 10 mei 2017 at 23:23

   Er staat ondermeer dat het valt onder de wet uit 2010
   en ook:
   Deze voordracht heeft een verplichtend karakter, waarbij een last onder dwangsom kan worden opgelegd indien de eigenaar hier geen gehoor aan geeft.
   De eigenaar is vervolgens verplicht om binnen drie maanden deze gebruiker een overeenkomst aan te bieden.

 3. Bianca
  10 mei 2017 at 20:06

  Het beleid van de gemeente is de rede waarom al die panden en nog veel meer in de toekomst leeg zullen blijven. Ipv boetes uitdelen moet de gemeente eerst hun handen in de eigenboezem steken en er voor zorgen dat de gebruikers eerder op een fatsoenlijke manier hun vergunning kunnen krijgen voor exploitatie cq horeca en terrasvergunning. Doordat steeds een en dezelfde horeca eigenaren op de markt allerlei voorzieningen en vergunningen krijgen ten koste van de kleine ondernemers zullen de problemen niet worden opgelost

  Met vriendelijke groet,

  Ondernemer uit Maassluis

  • 10 mei 2017 at 21:11

   interessante stellingname. Kun je dit nader toelichten en evt als opiniestuk aanbieden?
   Je zegt namelijk iets wat totaal niet aansluit bij wat de gemeente stelt: De verordening is bedoeld om
   langdurig leegstaande panden op peil en bezet te krijgen wanneer de EIGENAAR het vertikt om welk soort business of bestemming
   onderdak te geven en het pand laat verpauperen. Dat zijn de 2 concreet genoemde probleemgevallen

   Dit heeft niets te maken met de door jou geschetste dingen, maar als dat een andersoortig probleem is
   dan willen wij daarover uiteraard meer horen!!

 4. Hans van der Burg
  10 mei 2017 at 15:37

  Goede ontwikkeling ! v.w.b. het pand Noordvliet2 (voormalig Fair Lady) …., de huidige eigenaar van het pand beweegt al jaren niet en krijgt wanneer deze verordening een feit is nog wel even de tijd maatregelen te nemen (lees:investeren om het op te knappen) …. Ik heb niet zo heel lang geleden het pand mogen bezichtigen en geloof me het ziet er niet uit …. Het is een behoorlijke oppervlakte en biedt zoveel mogelijkheden. Ik heb de indruk dat de eigenaar niet eens (meer ) weet dat hij dit pand bezit… En Ooms Makelaardij weet waarschijnlijk ook niet meer dat er nog altijd een bord met hun naam aan de gevel prijkt.