© www.maassluis.nu - U kunt inspreken

De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 23 september. De bijeenkomst vindt deze keer plaats bij ROGplus, Uiverlaan 20 B. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners zijn van harte welkom.

Voorafgaand aan de vergadering krijgen de aanwezigen een toelichting op het werk van ROGplus. Op de agenda staat onder meer een terugblik op het advies dat de Adviesraad heeft uitgebracht aan het college van B&W over Toezicht in het kader van de Wmo. De complete agenda van de vergadering is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, via www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk. Hierbij maakt de Adviesraad gebruik van een deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij aanvang van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied ‘Samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt